vitráž

( franc. vitrail) obraz vytvorený mozaikovým zosadením priesvitných farebných alebo maľovaných skiel, najmä do okenných výplní.

vodné sklo

bezfarebný vodný roztok kremičitanu sodného, prípadne draselného, ktorý vzniká tavením uhličitanu sodného alebo draselného s oxidom k…

satinované sklo

satinovanie (frost efekt) je narušenie štruktúry skleneného predmetu v mieste dotyku so satinovacou pastou. Na týchto miestach ostane pôvod…

opálové sklo

priesvitné, lesknúce sa mliečne sklo, opalizujúce prísadou kysličníka arzénu a chlóru.

 

ónixové sklo

priesvitné, zakalené sklo napodobňujúce žilnatú, vrstevnatú štruktúru ónyxu; docieľuje sa miešaním a vyfukovaním rôznofarebných k…

kobaltové sklo

modro sfarbený druh farebného skla, ktoré v 1. polovici 19. storočia vyrábali najmä české sklárne. Je spravidla masívnych tvarov, bolo …

rubínové sklo

purpurové (kráľovské) sklo zafarbené pomocou koloidne rozptýleného zlata, nazývané tiež Kunckelove sklo po nemeckom chemikovi 17. stor.…

hyalitové sklo

čierne nepriezračné sklo, vyrábané s prímesou bazaltu a kovových kysličníkov v českých sklárňach (B. Egermann v Novom Bore) od 2. š…

Gallého sklo

dekoratívne nádoby a predmety z vrstveného a prerezávaného skla vyrábané koncom 19. storočia Émilom Gallé (1846 – 1904) v Nançy vo F…

ametystové sklo

priesvitné sklo fialovo zafarbené mangánom, v benátskych sklárňach sa vyrábalo už od 16. storočia.

 

sklo

homogénna, amorfná pevná látka, vznikajúca rýchlym ochladením taveniny, ktorá preto nestačí vytvoriť kryštálovú mriežku.

Historický park Lednické Rovne

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Med…