Výstava Karpatskí Nemci v Berlíne

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady voči karpatským Nemcom sa 26. januára 2011 v Berlíne na pôde Nemeckého spolkového snemu za účasti jeho predsedu Norberta Lammerta, predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka a viacerých významných hostí uskutoční vernisáž výstavy “Karpatskí Nemci”.


Výstava prezentuje viac ako osemstoročné spolunažívanie Nemcov a Slovákov na území dnešného Slovenska, pričom je vyzdvihnutý prínos karpatských Nemcov pre kultúrny a hospodársky rozvoj krajiny. Tragické historické etapy spolunažívania súvisiace s 2. svetovou vojnou a ňou podmieneným vysídlením nemeckého obyvateľstva nezostávajú opomenuté. Jadrom výstavy je text Vyhlásenia SNR z 12. februára 1991 k odsunu slovenských Nemcov.


Ako v súvislosti s Vyhlásením zdôraznil autor výstavy Ondrej Pöss, riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave a podpredseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, “tento významný politický krok, ktorým prvý demokraticky volený slovenský parlament odsúdil princíp kolektívnej viny a vyjadril svoje poľutovanie nad stratou nemeckých spoluobčanov, otvoril vo vzťahoch medzi karpatskými Nemcami a Slovenskom, ako i medzi oboma krajinami, novú kapitolu”.


Prípravu výstavy zabezpečilo Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave v spolupráci s Karpatskonemeckým landsmanšaftom so sídlom v Štutgarte, Nemeckým spolkovým snemom a Veľvyslanectvom SR v Berlíne.


Poznámka: Výstava je pre návštevníkov sprístupnená v budove Nemeckého spolkového snemu, Paul-Löbe-Haus, Konrad-Adenauer-Str. 1, Berlin-Mitte od 28. januára do 25. februára 2011, v pracovné dni od 09.00 do 16.00 h., v piatok do 14.00 h.


Zdroj: MZV SR


Die Ausstellung “Die Karpatendeutschen”Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Prezident ocenil 15 osobností

Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 3. januára 2011 vyznamenal pätnásť osobností najmä z oblasti kultúry, vedy, výskumu a športu. Pri príležitosti 18. výročia vzniku Slovenskej republiky boli dnes v Historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave in memoriam vyznamenané tri osobnosti – hudobný skladateľ a pedagóg Ján Cikker (1911 – 1989), básnik, prozaik, dramatik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež Milan Ferko (1929 – 2010) a skladateľ scénickej hudby pre divadlo, film, televíziu, folklorista Svetozár Stračina (1940 – 1996).