Volubilis – marocký Rím

Volubilis – kedysi známe rímske mesto v Severnej Afrike, dnes už len pôsobivé ruiny pod patronátom UNESCO. Spolo?ne s vykopávkami mesta Lixus patria k dvom najvýznamnejším archeologickým lokalitám v Maroku.

Obnova.sk Fotografia


Leží na severe krajiny ne?aleko krá?ovského mesta Meknés. Svoje najvýznamnejšie obdobie Volubilis zažíval v rokoch 42 až 285, kedy bol hlavným mestom rímskej provincie Mauretania Tingitana. V 3.storo?í sa za?ali množi? útoky Berberov, okolo mesta boli vystavané hradby, no aj napriek tomu za?alo upada?, až sa Rimania stiahli do Tingisu, dnešného mesta Tanger.


Oproti Volubilisu leží na ne?alekom kopci meste?ko plné bielych domov. Je síce malé, ale v islamskom svete má ve?ký význam. Týmto mestom je Moulay Idriss. Do roku 1917 sem nemoslimovia mali vstup zakázaný. Dnes je toto obmedzenie zrušené, ale stále tu turisti nemôžu prespa?. Ro?ne sem prúdia tisícky moslimských pútnikov k hrobu Moulaya Idrissa, zakladate?a prvého islamského štátu na území Maroka v 8.storo?í. Sedem návštev tohto miesta sa dokonca vyrovná jednej návšteve Mekky.


Vstupné do areálu vykopávok je 20 dirhamov (2 ?). Rímsky Volubilis je situovaný na pahorku. V tieni stromov vylihujú ?udia a ne?aleko nich sa pasú somáre a kozy. Nikto sa nikam neponáh?a. ?as tu uteká úplne inak. Možno sa dokonca zastavil. Dalo by sa tomu uveri? pri poh?ade na nádherné mozaiky, ktoré hrajú pestrými farbami. Pri dotyku malých kamienkov ?lovek zavrie o?i a po?uje vodu v rímskych kúpe?och.

Obnova.sk Fotografia


Z blízkych domov cíti? vô?u práve vylisovaného olivového oleja ?i vína. Tu sa preberie a zistí, že tá voda už nete?ie a ten dom plný vône už nestojí. Všetko ?o vidí sú kamene, ktoré by vedeli rozpráva? ve?mi zaujímavé príbehy. V domoch sú porozbíjané kúsky mlynov na obilie ?i lis na olivový olej. Za kúpe?mi sa rozprestiera Fórum.


Obnova.sk FotografiaVed?a baziliky stojí viacero rímskych náhrobkov. Sú v nich vyryté príbehy ?udí. Skúšam ich ?íta?. Nie?o sa celkom dá. Tá latinská epigrafika v škole nebola zbyto?ná. Z kapitolského chrámu stoja len st?py. Neslúžia len ako krásna spomienka antiky. Na krajnom st?pe našli svoj domov bociany, ktoré si tu postavili hniezdo. Na za?iatku hlavnej ulice Decumanus Maximus stojí pekne zachovaný oblúk venovaný cisárovi Caracallovi.

Obnova.sk Fotografia


Ulica je posiata tisícro?ným prachom. Zastaví sa len ke? si vietor nachví?u odpo?inie. Celú cestu lemujú kamenné základy a st?py.


Obnova.sk Fotografia


Na konci stojí brána. Odtia?to je ve?mi pekný poh?ad na celý areál. Za bránou chýba plot. Dalo by sa tadia? úplne zadarmo dosta? dnu. Nabudúce už budem vedie?.


Pred návštevou Volubilisu som myslel, že ide len o malé nálezisko s pár zaujímavos?ami. Až ke? som tu tak vidím ako som sa ve?mi mýlil.


Pre Obnova.sk fotografoval a napísal: Tomáš Kubuš, www.tom182cesty.wz.cz


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Staroveké Puteoli

Dnešné mesto Pozzuoli je vyh?adávaným turistickým cie?om pre svoje antické pamiatky a kúpele. Bolo založené v 6. storo?í pred naším letopo?tom gréckymi kolonistami.

Premeny mesta Pezinok

Kurátor: Mgr. Vladimíra Büngerová
18.9. 2003 – 31.1. 2004
Výstavu pod rovnomenným názvom pripravilo Malokarpatské múzeum v Pezinku pri príležitosti veľkého sviatku mesta – akým v minulosti i dnes je Vinobranie – sviatok oslavujúci víno a koniec ťažkej práce vo vinohradoch. Ulice mesta sa v tomto období naplnia návštevníkmi z celého Slovenska, zo zahraničia a predovšetkým jeho obyvateľmi alebo jeho blízkeho okolia.