Vitajte v Kremnici (pozvánka na výstavu)

Otvorenie výstavy Stará dobrá Kremnica alebo ako si Kremnicu nepamätáme bolo okrem spoločenskej udalosti súznejúcej s tohotočnými oslavami 650. výročia založenia mesta aj uskutočnením dlhodobejšieho sna skupiny ľudí stelesňujúcich priateľskú spoluprácu inštitúcie NBS MMM a občianskeho združenia SOS. Výstava, aj keď sa pripravovala v posledných troch týždňoch pred jej uvedením do života, de facto vznikala temer dva roky postupným mapovaním existujúceho materiálu, ktorý by bol schopný priblížiť plynutie času na obraze mesta. A nazbieralo sa ho skutočne nepomerne viac ako by dokázali prijať expozičné priestory. Vyberalo sa spomedzi zbierkových predmetov múzea, poskytnutých súkromných kolekcií pohľadníc (I. Anrášiho) alebo fotografií (I. Čilík, R. Vykysalý) a aj trojrozmerných artefaktov, ktoré ostali po niektorých dominantách mesta (kovové dvierka z kaplnky sv. Kríža na Kalvárií) alebo nenápadných pôvabných domoch či zákutiach a boli v niektorých prípadoch vytiahnuté priamo z kontajnera pri náhodnej prechádzke Kremnicou (kovové barokové dvere z Kutnohorskej ulice).

Tak sa zhromaždili výtvarné pamiatky – olejomaľby, grafiky, kresby- dobové pohľadnice a archívne zábery, ktoré by mali čo najčitateľnejšie ilustrovať premeny jednotlivých častí mesta – hradného návršia a priľahlých ulíc, námestia, Kutnohorskej ulice, barbakanu a Dolnej ulice, štvrte pri terajšej Jednote, atď. Nezabudlo sa ani na noblesné rekreačné stavby vo Zvolenskej doline a samozrejme zúboženú Kalváriu. Kremnické štvrte vždy uvádza historický panoramatický pohľad prevažde pohľadníc a ďalej dokumentujú detailnejšie pohľady do uličných línií alebo na konkrétne objekty, niekde s dvoma troma zábermi na tú istú stavbu počas niekoľkých desaťročí s jasným „progresom“ vedúcim k negácií minulého.

Výstava sa tak stáva nielen príjemným rozjímaním nad starou dobrou Kremnicou, ktorej nik nemohol uprieť punc dôstojného mesta so všetkými náležitými atribútmi (kompaktnou zástavbou vrstviacou sa desaťročia bez čudesných hluchých miest po asanovaných objektoch, honosnými kúpeľmi, hostincami…), ale tiež nostalgickou spomienkou aj na nezažité, no známe sprostredkovanie, z rozprávania pamätníkov či náhodných obrazových dokumentov. Výstava neregistruje iba zmeny v povojnových rokoch, no aj blízke tri desaťročia a niekoľko tvrdých a nemilosrdných zásahov akými boli „očistenie“ hradieb od malebných stavieb 19. storočia, vybudovanie cesty koncom 70-tych rokov, zrušenie pôvodných Hút, pád posledných dreveníc a klopačky alebo kalvárského kostola…Čiže skúška pamäte, ktorá často zlyhá a ľahko si zvyká, že tam, kde včera bol barokový dom, dnes stojí čudesná novostavba. Možno si poviete, preháňa, avšak prejdite sa spleťou kremnických ulíc našej výstavy a snáď mi dáte za pravdu. Bude to samozrejme obtiažnejšie, keďže treba prelúskať desiatky obrazových svedectiev tak, ako býva obtiažne aj rozpamätúvanie sa, ale bude sa nám aspoň mať čo snívať.. .

Barbora Glocková

Aktuálna ponuka v galerijných priestoroch NBS-MMM Kremnica
Premeny Kremnice, bohatstvo jej architektúry i šarm dnes už nejestvujúcich zákutí sú obsahom výstavy Stará dobrá Kremnica – Ako si Kremnicu nepamätáme. Desiatky hodnotných dobových fotografií, pohľadníc a originály diel výtvarníkov pôsobiacich v slávnom baníckom a minciarskom meste si budete môcť prezrieť do 27. 2. 2004.

Poskytol: Rastislav Popelka

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Premeny mesta Pezinok

Kurátor: Mgr. Vladimíra Büngerová
18.9. 2003 – 31.1. 2004
Výstavu pod rovnomenným názvom pripravilo Malokarpatské múzeum v Pezinku pri príležitosti veľkého sviatku mesta – akým v minulosti i dnes je Vinobranie – sviatok oslavujúci víno a koniec ťažkej práce vo vinohradoch. Ulice mesta sa v tomto období naplnia návštevníkmi z celého Slovenska, zo zahraničia a predovšetkým jeho obyvateľmi alebo jeho blízkeho okolia.

V múzeu sprístupnili výstavu Prešov – mesto v srdci Európy

Výstava Prešov – mesto v srdci Európy (história a súčasnosť), ktorú 24. septembra 2009 sprístupnili v Krajskom múzeum v Prešove, prezentuje na 26 paneloch históriu mesta od prvej písomnej zmienky až po jej súčasnosť. V Prešove ju návštevníci múzea budú môcť vidieť do 18. októbra. Pôjde o putovnú výstavu, ktorú uvidia aj v niektorých partnerských mestách Prešova a snahou jej organizátorov je dostať ju aj do Bruselu do budovy Európskeho parlamentu.

Viedenská architektúra – územné plánovanie a obnova mesta

Výstava Viedenské architektúry prezentuje takmer 140 stavieb od rôznych architektov a umelcov, ktoré boli realizované (resp. rozostavané) v priebehu posledných štyroch rokov. Objekty odzrkadľujú základné tendencie súčasnej viedenskej architektúry, ako aj spôsoby a metódy udržovania a obnovy bohatého architektonického dedičstva rakúskeho hlavného mesta. Pri porovnaní dvoch objektov k danej téme vynikne rozdielnosť prístupu, napätie medzi dvojicami obrazov pomáha pozorovateľovi utvoriť si predstavu o architektonickom dianí vo Viedni na prelome tisícročí, ktoré je niečím viac než iba sumou stavebných objektov.