Kremnický rumaj

Kremnický rumaj to je názov nového historicko-spoločenskéhočasopisu, ktorý si kladie za cieľ sprítomniť atraktívnu minulosť mestaKremnice a jeho okolia. Kremnica disponuje veľkým množstvom architektonickýcha umeleckých pamiatok, bohatá je aj na významné historické udalosti. To jeobrovský kapitál, ktorý by mesto a jeho obyvatelia mali v budúcnostirozhodne využiť. Dôležité je, že uvedené súvislosti majú okrem kultúrneho ajsvoj finančný a sociálny rozmer. Na stránkach kremnického rumaja sa budemožné zoznámiť s tým, aké historické pamiatky sa nachádzajú v Kremnicia v čom spočíva ich dôležitosť. Snahou tvorcov bude takisto priniesťčitateľom, čo najširšiu a najpestrejšiu paletu významných i každodennýchhistorických udalostí, ktoré sa viažu na slobodné kráľovské a hlavnébanské mesto Kremnicu.

Vydavateľom nového periodika je Občianske združenieSpojme občianske sily – SOS – Kremnica ktoré vzniklo na začiatku roku 2001. Zámeromjeho členov je postupné mapovanie, odborné spracovávanie a konzervovaniehistorických pamiatok mesta Kremnice a okolia. Z tohto dôvodu buduje združeniehistorický depozit. Organizovať sa bude aj výučba tradičných historickýchremeselných a rekonštrukčných techník, ktoré sú predpokladom zachovaniaprirodzeného a zdravého rázu kremnického regiónu. K dôležitým činnostiampatrí aj získavanie a sumarizácia poznatkov o kremnických dejinách.Výsledkom tohto zamerania je aj predkladaný časopis, ktorý vychádza predbežne v náklade130 kusov. Pri príležitosti publikovania jeho prvého čísla sa chce združenie SOS- Kremnica obrátiť na verejnosť s prosboua výzvou. Ak máte záujem podeliť sa s Vašimi historickými poznatkamio Kremnici a okolí alebo chcete prispieť ku budovaniu zmieneného historickéhodepozitu, ste na adrese združenia (kontakt Štefánikovo nám. 10/19, 96701 Kremnica,tel: 045/6742696, mobil: 0905992858, e-mail: daniel.kianicka@nbs.sk) čonajsrdečnejšie vítaní! Akákoľvek aj najdrobnejšia historická informácia alebopredmet je pre nás cenný, vítané sú samozrejme aj pripomienky ku samotnémučasopisu. Združenie SOS – Kremnica je dobrovoľná nezisková organizácia, takžepomôže aj každá, čo i drobná finančná pomoc (číslo nášho účtu je1481324851/0200). Za Vašu námahu Vám ďakujeme a pozývame Vásna všetky akcie združenia SOS – Kremnica!

Pri štúdiu a tvorbe časopisu vychádzali jeho tvorcovianajmä z materiálov a prameňov nachádzajúcich sa v Kremnici (kremnickémúzeum, archív, pamiatkový ústav, obyvatelia mesta – pamätníci atď.). Keďže sa opäť blíži vianočný čas, boli v časopisepoužité ako ilustračný materiál aj viaceré milé secesné vianočné a novoročnépohľadnice. Dúfame, že aj Kremnický rumaj sa Vám v budúcnosti stanepríjemným spoločníkom.

Z obsahu vzberáme:

  • Úvod do mineralógie a dejín baníctva mesta Kremnice (I. Andráši)
  • Knieža Arthur Odescalchi a Kremnica (O. Štroffek)
  • Akcia lorda Rothermerea a Kremnica (J. Ryník)
  • Vlastnými slovami (rozhovory s Kremničanmi o dejinách mesta a okolia)
  • Z dejín bicyklovania v Kremnici (D. Kianička)
  • Nové poznatky o kremnickom špitálskom kostole (B. Glocková – L. Kürthy)
  • Kamienky z mozaiky (rubrika historických zaujímavostí)
  • Vianočné zvyky v Kremnici a okolí (D. Kianička)

Pre “Reštaurovanie” spracovali:Daniel Kianička, predseda združenia a JozefRyník, podpredseda

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kultúrne akcie s prívlastkom ”Trojkráľový”

“TROJKRÁĽOVÁ VEČERNÁ PREHLIADKA” – netradičná prehliadka kaštieľa obohatená o zvyky a tradície vianočného obdobia šľachty ale aj služobníctva s hudobnými ukážkami v letohrádku Dardanely.
Kaštieľ v Markušovciach pripravil ďalšiu, už tradičnú večernú prehliadku, ktorá sa každoročne koná tesne po Novom roku. Aj počas najbližšej netradičnej večernej prehliadky Vás prevedú tajomnými zákutiami kaštieľa a letohrádku Dardanely odetými do šera sviečok a neopakovateľnej vianočnej výzdoby. Zoznámia Vás so zvykmi a tradíciami šľachty a služobníctva, ktoré sa uchovávajú dodnes, aj také, na ktoré sa už dávno zabudlo. Prehliadku tradične ukončí krátky koncert na dobrú noc v koncertnej sále letohrádku Dardanely, počas ktorého zaznejú tie najkrajšie melódie vianočných kolied.

Vitajte v Kremnici (pozvánka na výstavu)

Otvorenie výstavy Stará dobrá Kremnica alebo ako si Kremnicu nepamätáme bolo okrem spoločenskej udalosti súznejúcej s tohotočnými oslavami 650. výročia založenia mesta aj uskutočnením dlhodobejšieho sna skupiny ľudí stelesňujúcich priateľskú spoluprácu inštitúcie NBS MMM a občianskeho združenia SOS. Výstava, aj keď sa pripravovala v posledných troch týždňoch pred jej uvedením do života, de facto vznikala temer dva roky postupným mapovaním existujúceho materiálu, ktorý by bol schopný priblížiť plynutie času na obraze mesta.