altana

(lat. altus - vysoko položený, vysoký, vzdialený)