Viedenská architektúra – územné plánovanie a obnova mesta

Výstava Viedenské architektúry prezentuje takmer 140 stavieb od rôznych architektov a umelcov, ktoré boli realizované (resp. rozostavané) v priebehu posledných štyroch rokov. Objekty odzrkadľujú základné tendencie súčasnej viedenskej architektúry, ako aj spôsoby a metódy udržovania a obnovy bohatého architektonického dedičstva rakúskeho hlavného mesta. Pri porovnaní dvoch objektov k danej téme vynikne rozdielnosť prístupu, napätie medzi dvojicami obrazov pomáha pozorovateľovi utvoriť si predstavu o architektonickom dianí vo Viedni na prelome tisícročí, ktoré je niečím viac než iba sumou stavebných objektov.V časti výstavy Architektúra sú prezentované objekty, ktoré sú príkladom konkrétnej oblasti rozvoja mesta. K tomu patria okrem iného školy a materské školy, výrobné a dopravné stavby, sídliská a obytné súbory, ale aj príklady efemérnej architektúry, teda architektúry s krátkou životnosťou. Prezentujú sa tiež dôležité zóny rozvoja mestských okrajových častí a husto zastavaných mestských častí (Donaucity, Wagramerstraße, Obchodné nábrežie / Centrum Brigittenau a Centrum Ottakring). Príklady obnovy a údržby mesta, obsahovo umiestnené na priesečníkoch „priestorovej“ a „časovej“ osi, reprezentujú obnovu, údržbu a tvorbu mesta Viedne rôznymi spôsobmi – sanáciou, revitalizáciou, zmenou funkcie priemyselných zariadení, ale aj formovanie obytných útvarov v centre mesta, zastavanie prieluk, dobudovanie podkroví alebo úpravu podmuroviek historických budov. Zvýšenú pozornosť venovanú sociálnym projektom ilustrujú nielen projekty obytných celkov, napr. v medzivojnovom období tzv. Rotes Wien, ale tiež výstavba nových škôl a materských škôl, teda oblasti, v ktorých má Viedeň prím na medzinárodnej úrovni. Projekty realizované alebo započaté v posledných rokoch 20. storočia odrážajú kľúčové trendy súčasnej viedenskej architektúry.

Túto architektonickú prezentáciu, určenú nielen odborníkom, ale aj širšej verejnosti, si môžete v priestoroch SNG v Bratislave, vo Dvorane MK SR na Námestí SNP 33, pozrieť do 26 mája. Spoluusporiadateľmi výstavy sú Veľvyslanectvo Rakúskej republiky a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.zdroj: www.sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

POKRAČOVANIE RODU

ÚPRAVY OBJEKTOV ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
Ing. arch. Igor KRPELÁN

Cieľom publikácie je prezentovať význam využiteľnosti pôvodných objektov ľudovej architektúry v súčasnosti. V knihe sú uvedené modelové riešenia využitia pôvodných objektov ľudovej architektúry s úpravami, ktoré vyvolali dobe zodpovedajúce potreby.

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Václav Mencl (1905-1978) a Dobroslava Menclová (1904-1978)
Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov. Václav Mencl pôsobí v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave.