V Zemianskom Vrbovku si pripomenú jeden z najvýznamnejších archeologických nálezov na území Slovenska

Obrázok k článku

Pred 80. rokmi v katastri obce Zemiansky Vrbovok objavili poklad. Až historické skúmanie nájdených mincí numizmatikom Pavlem Radoměrským potvrdilo, že ide o jeden z najvýznamnejších archeologických nálezov na území Slovenska. Objav označovaný ako „Poklad byzantského kupca“ má dnes nevyčísliteľnú hodnotu. Ojedinelý nález v Karpatskej kotline z obdobia začiatku stredoveku dokumentuje dôležité obchodné kontakty nášho územia s Byzantskou ríšou. Malá obec v okrese Krupina pripravila na poslednú augustovú sobotu podujatie “Deň byzantského kupca”, počas ktorého označia miesto nálezu a dôstojným spôsobom si pripomenú jeho mimoriadny význam. O podujatí informovala agentúru SITA manažérka podujatia Jana Horečná Budinská.

 

Starosta obce Jozef Hollý spolu s pozvanými hosťami odhalí umeleckú kompozíciu “Na pavučinách času”, dielo z rúk maliara a sochára Fera Guldana. Lokalita bude označená aj informačno-propagačnou tabuľou, ktorá návštevníkom poskytne základné informácie v slovenčine a angličtine. Na budove obecného úradu pribudne Guldanov umelecký reliéf s textom básne, ktorú k tejto príležitosti venoval Zemianskemu Vrbovku Ľubomír Feldek. Báseň zhudobnila jeho dcéra Katarína Feldeková a zaznie premiérovo v rámci sprievodného kultúrneho programu.

 

V programe vystúpi taktiež populárna stredoveká hudobná skupina z Vrbova Vrbovské vŕby, folklórny súbor Hrachovianka zo Senohradu a folkórna skupina z Jalšovíka. No a návštevníkov asi prekvapí aj príchod samotného byzantského kupca…

 

Program začína v sobotu 26. augusta o 10:00 priamo na mieste nálezu, približne 400 metrov od stredu obce na lokalite Matušovská. Vstup na podujatie je voľný, no je vhodné mať so sebou drobné mince, pretože obyvatelia spolu s návštevníkmi vytvoria nový Zemiansko-vrbovský poklad a to priamo do skrinky zo slivkového dreva, ktorú na túto udalosť zmajstroval samotný starosta. „Som rád, že sa našla skupina nadšencov, ktorí sa rozhodli vzácny archeologický nález z našej obce spopularizovať. Som presvedčený, že tak nielenže splatíme istý spoločenský dlh, ale zároveň poukážeme na to, že na Slovensku stále máme mnoho neobjavených miest, ktoré je potrebné priblížiť verejnosti, a na mape krajiny tak vytvárať lokality hodné ochrany, poznania i úcty,“ uviedol Hollý.

 

Manažérka podujatia uviedla, že pri organizovaní podujatia im pomohli zamestnanci Knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. „Malá obec s 94 obyvateľmi by takúto akciu sama nezvládla,“ uviedla Budinská a zároveň poďakovala Slovenskému národnému múzeu v Martine, ktoré uchováva originál pokladu, ako aj Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorej pracovníci ochotne poskytli obci pri príprave tohto podujatia potrebnú odbornú súčinnosť.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články