V Trnave v dušičkovom období sprístupnia kryptu pod františkánskym kostolom

Obrázok k článku od zora.

Rehoľa menších bratov františkánov sprístupní v čase od 1. do 8. novembra kryptu pod Kostolom sv. Jakuba v Trnave. Veriaci tu môžu za rovnakých podmienok ako na cintorínoch získať odpustky pre duše zosnulých. Krypta bude podľa oznamu františkánov otvorená pol hodiny po každej omši. Krypty sú aj pod viacerými ďalšími trnavskými kostolmi, sprístupnené však bývajú len výnimočne.

 

Krypta pod františkánskym kostolom je dlhá viac ako 93 metrov, tvoria ju dve súbežné chodby, ktoré sa na konci spájajú. Nachádza sa v nej 92 kazematov a 36 pohrebných miestností. V súčasnosti je identifikovaných len približne sto pochovaných z obdobia rokov 1794 až 1866, jeden náhrobok je datovaný rokom 1719. Samotná krypta je staršia, pochádza zo sedemnásteho storočia.

 

Podzemné priestory slúžili predovšetkým na pochovávanie členov františkánskeho rádu. Miesto posledného odpočinku v krypte našli aj príslušníci viacerých meštianskych rodín. Pred desiatimi rokmi tu uložili telesné pozostatky ľudí, ktorí boli pôvodne pochovaní pod františkánskym Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články