V suteréne Starej radnice sa začína archeologický výskum

V Starej radnici v Bratislave, ktorú čaká približne dvojročná rekonštrukcia, sa začína archeologický výskum. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Mestského múzea Bratislavy Peter Hyross.

V suteréne najstaršej budovy v meste sa preto už niekoľko dní rozbíjajú podlahy. “Dúfame, že nájdeme opäť zaujímavé nálezy, ktoré nám priblížia dejiny hlavného mesta,” povedal Hyross. Podľa neho je rekonštrukcia priestorov už nevyhnutná. Už niekoľkokrát spôsobili nemalé problémy inžinierske siete, ktoré často pochádzajú z medzivojnového obdobia. “Najzávažnejší problém bol v roku 1997, kedy prasklo vodovodné potrubie v suteréne. Ten bol celý zatopený do výšky 50 až 60 centimetrov. Bola to jedna katastrofa pre múzeum a jeho zbierky,” povedal Hyross.Búracie práce prebiehajú súbežne aj na nádvorí, kde sa nachádzal depozit zbierok skla, porcelánu a keramiky. Aj tieto priestory čaká archeologický výskum. Zatvorená je už tiež expozícia dejín mesta, ktorá v nezmenenej podobe fungovala takmer 30 rokov. Hyross predpokladá, že obnovená Stará radnica by mohla byť opäť prístupná verejnosti v auguste alebo septembri 2010. Termín otvorenia by však mohli posunúť významné archeologické nálezy, tie by si vyžiadali prepracovanie projektov. Predbežné náklady na rekonštrukciu sa zatiaľ odhadujú na viac ako 200 miliónov korún (6 638 784 €), vyčlení ich mesto zo svojho rozpočtu.Po rekonštrukcii by malo byť verejnosti prístupných viac priestorov v Starej radnici. Návštevníci sa dostanú do viacerých miestností v suteréne, ktoré boli dlhý čas zatvorené. V týchto priestoroch ako aj v niektorých priestoroch na prvom poschodí by sa mala nachádzať spomínaná expozícia dejín mesta. Sprístupnené budú aj trakty kinosál, predsália či dve miestnosti vo veži Starej radnice. Zväčšiť by sa mali aj výstavné priestory pre krátkodobé vlastné alebo prevzaté výstavy. Nachádzať by sa tu mala taktiež knižnica Múzea mesta Bratislavy. Hyross zároveň upozornil, že po rekonštrukcii sa tu už depozity múzea nachádzať nebudú. Podľa neho sú tieto priestory “v skvoste Bratislavy” lukratívne na to, aby tu boli umiestnené tieto zbierky. Pre niektoré z nich sa preto pripravujú úplne nové priestory.Rekonštrukcia Starej radnice je druhou etapou komplexnej a generálnej rekonštrukcie celého komplexu Starej radnice a Aponnyiho paláca. Ten po niekoľkoročnej rekonštrukcii za 150 miliónov korún (4 979 088 €)slávnostne otvorili 27. apríla tohto roka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!