Šarišské múzeum | VII. 2003

PLÁN AKCIÍ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA V SKANZENE – VII. 2003
13.7.2003 14.30
Ľudové divadlo Zvykoslovie
exteriér skanzenu Bardejovské Kúpele
ľudové divadlo v podaní charity z Tarnova

Mgr. A.Holtmanová
T.:472 2072

27.7.2003 14.00
Jubilejná 10. prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru
exteriér skanzenu Bardejovské Kúpele
ukážky spevov a tancov v podaní súborov prezentujúcich rusínsku kultúru
14.00 – vystúpenie DFS Makovica
Mgr. V.Koščová
T.: 472 2009

VÝSTAVNÁ SÁLA IKONY, RADNIČNÉ NÁMESTIE 27, BARDEJOV
1. 1. -30. 12. 2003
Bardejov 1850-2000
Výstava fotografií Bardejova, jeho premeny od roku 1850 až 2000
PhDr.F. GutekT: 472 2009

PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ, PRÍRODOVEDNÉ ODDELENIE, BARDEJOV
1. 7. – 20. 7 . 2003
Najkrajšie kalendáre Slovenska
Mgr. V. Koščová
T: 472 2009

VESTIBUL, NÁRODOPISNÁ EXPOZÍCIA, BARDEJOVSKÉ KÚPELE
3.7.-31.7.2003
Marián Chovanec -Keramika
Výstava prác súčasnej keramickej tvorby M. Chovanca
Mgr.A. Holtmanová
T: 472 2009

VÝSTAVNÁ SIEŇ, RADNIČNÉ NÁMESTIE 13, BARDEJOV VII. 2003
17.7.-20.8.2003
Bardejov v umení
prezentácia diel 19. a 20.stor.z fondu ŠM s tematikou Bardejova
Mgr.J. Božová T.: 472 4966
PhDr.F. Gutek T.: 054/472 2009

Vychádzky po pamiatkach Bardejova

7. 6. 2003
21. 6. 2003
5. 7. 2003
19. 7. 2003
2. 8. 2003
16. 8. 2003
30. 8. 2003
19. 9. 2003
27. 9. 2003
soboty 14.00 hod.

MPR Bardejova expozície múzea
Zráz záujemcov v budove radnice
Cyklické akcia – organizované popoludnie pre individuál. návštevníkov o histórii Bardejova, mestskej pamiatkovej rezervácii a expozíciách múzea
Mgr. V. Koščová
T: 054/472 2009

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Šarišské múzeum | 8-2003

Skanzen:
10.8.2003 14.00, Hornošarišská nedeľa, IV. ročník, miesto: exteriér skanzenu Bardejovské Kúpele
ukážky tradičných tancov, zvykov, spevov v podaní DFS z okolia Bardejova
Info: Mgr. V. Koščová
T.: 472 2009

100 rokov Šarišského múzea

2.6.-30.12.2003
100 rokov Šarišského múzea
Výstava venovaná dejinám, histórii, zbierkovým fondom ŠM s prevahou historických a umeleckých zbierok s obohatením o prírodovedné a národopisné zbierky

Šarišské Múzeum Bardejov 11 | 2003

ÚČASŤ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA NA INÝCH VÝSTAVÁCH
20.11.2003 -30.3.2004
Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA
Slovenská národná galériaBratislava
Prezentácia diel gotického umenia, na ktorej budú vystavené zbierky ŠM
PhDr.F.Gutek
T: 472 2009

Šarišské Múzeum Bardejov 12 | 2003

VÝSTAVNÁ SIEŇ, RADNIČNÉ NÁMESTIE 13, BARDEJOV
10.12.-30.1.2004
“Pijme víno” Ex libris s tematikou vinárstva
výstava ex librisov z kolekcie Norberta Lippóczy zo zbierok Okr. múzea v Tarnowe
Mgr. J. Božová
T: 472 4966
Mgr. V. Koščová
T: 472 2009