Nové múzeum na trnavskej radnici

8. marca 2007 – Až do jesene potrvá rekonštrukcia trnavskej radnice, ktorej vybrané ?asti prebudujú na múzeum. Ako povedal vedúci kancelárie primátora Pavol Tomašovi?, múzeum sprístupnia na budúci rok pri príležitosti 770. výro?ia založenia mesta.

V historicky najstaršej ?asti radnice – v západnom krídle – sa zachovali rôzne stredoveké nálezy, ktoré chcú ukáza? verejnosti. Medzi nimi je napríklad ojedinelý suterén s pôvodnými tehlovými rebrovými klenbami. Autori projektu predpokladajú, že záujem verejnosti vzbudia aj väzenské cely niekdajšieho žalára. Na ich stenách boli objavené kresby odsúdencov. Iniciátori o?akávajú, že budú jedným z hlavných lákadiel. Zachovala sa i kuchy?a, kde sa pre väz?ov varilo. Okrem nájdených predmetov inštalujú do múzea ?alšie, ktoré budú dop??a? jednotlivé exponáty a dotvára? dobovú atmosféru. Svoje miesto tu nájdu tiež výstavy trnavských umelcov.


Prvá písomná zmienka o radnici pochádza z roku 1413. Budova plnila rozli?né funkcie. Boli tu napríklad kontrolné váhy a previnilci si v žalári zriadenom v areáli radnice odpykávali svoj trest. Gotická budova sa nezachovala. Po pustošení Trnavy kuruckými vojskami radnica vyhorela. Renesan?nú budovu po ?ase vystriedala klasicistická stavba palácového typu – základ dnešnej radnice. V 20. storo?í dostala secesnú podobu. Radnica stojí v centre mesta a je sídlom primátora.


(sg;mt)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Trnava má na radnici dobre vybavený žalár

Trnava má na radnici po dlhých rokoch opäť dobre vybavené väzenie. Pôvodný stredoveký žalár s reťazami a okovami sa koncom minulého roka podarilo doplniť replikami pôvodného nábytku. Žalár sa má stať atraktívnou súčasťou prehliadok najstaršej radničnej budovy, ktorá pochádza z prelomu 14. a 15. storočia.

Spišské múzeum predstaví betlehemy zo spišských kostolov

Spišské múzeum v Levoči pripravilo v predvianočnom období IV. ročník Spišských Vianoc. Na výstave v historickej radnici na Námestí Majstra Pavla v Levoči uvidia návštevníci dvadsiatku betlehemov zapožičaných z kostolov stredného a dolného Spiša. Výstava potrvá od 9. do 19. decembra, keďže „betlehemy sa musia na Vianoce vrátiť do kostolov,“ uviedla Dáša Uharčeková Pavúková z múzea. Väčšina betlehemov pochádza z 20. storočia, nájdu sa však medzi nimi aj staršie kúsky.

Odpovede

  1. Nové múzeum na trnavskej radnici

    2272 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-03-25 14:11:53 770. výročie udelenia kráľovských výsad keď už tak…

Comments are closed.