Výstava: „Mária Hanusková Figurálne plastiky“

Dňa 3. 12. 2004 sa v Malokarpatskom múzeu v Pezinku sprístupnila verejnosti výstava „Mária Hanusková Figurálne plastiky“, pri príležitosti životného jubilea autorky.
Mária Hanusková absolvovala SOU – umelecký keramikár v Modre a od roku 1986 sa spolu s manželom Oskarom venuje keramickej tvorbe. Spočiatku ako výrobkyňa pre ÚĽUV, neskôr už na voľnej nohe. S výstavnou činnosťou začínala spolu s Cechom slovenských keramikov od roku 1993, jej prvou samostatnou výstavou bola výstava figurálnych plastík a reliéfov v roku 1999 v Dome umenia v Piešťanoch. Zameraním tvorby manželov Márie a Oskara je výroba ľudovo-umeleckej a úžitkovej keramiky, tvorba keramických reliéfov a kachlíc, figurálnych plastík, keramických bábik, miniatúr a plakiet. Výstava „Mária Hanusková Figurálne plastiky“ prebieha ako trinásty ročník tradičnej vianočnej výstavy v Malokarpatskom múzeu. Oko návštevníkov potešia reliéfy i plastiky s témou vinohradníctva a vinárstva, sakrálna tematika v dominujúcej krížovej ceste, betlehemy i plastiky svätcov. Najrozsiahlejšiu časť výstavy predstavujú plastiky mužov a žien v dobovom ľudovom odeve z rôznych regiónov Slovenska. Výstava poteší milovníkov ľudového umenia, odborníkov i laikov, dospelých i deti.
Pozývame Vás do múzea na výstavu Mária Hanusková „Figurálne plastiky“, ktorá potrvá do 31. 1. 2005.

PhDr. Danka Kopálová
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nábytkárske firmy

Internetové odkazy na firmy zaoberajúce sa Nábytkom a Interierovým Designom.
V pripade zaujmu prenajat si lukrativny priestor na reklamu na Obnova.sk nas prosim kontaktujte na reklama@obnova.sk, alebo na 0907-344-743 Michal Hrčka (autor Obnova.sk).

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.