V parížskej záložni vydražia Renoirov obraz

24. júna 2008 – V najstaršej parížskej záložni vydražia pastel francúzskeho maliara Pierre-Augusta Renoira. Organizátori aukcie očakávajú, že obraz, ktorý je najväčšou hviezdou medzi stovkami umeleckých diel, predajú za 150 až 200-tisíc eur (približne 4 550 000 až 6 070 000 slovenských korún). Dielo jedného z najznámejších impresionistov naposledy vystavili na verejnosti v roku 1999 v rímskom Museo del Risorgimento Italiano. Medzi ďalšími dielami je socha Joana Miroa, ktorej hodnotu odhadli na 15 až 18-tisíc eur (približne 450 000 až 546 000 slovenských korún) a kreslo dizajnérky Eileen Gray s odhadovanou hodnotou 80 až 100-tisíc eur (približne 2 430 000 až 3 035 000 slovenských korún).

Záložňu otvorili v roku 1777, aby chudobným ponúkli alternatívu k úžerníkom. Inštitúcia, ktorá funguje na neziskovej báze v spolupráci s mestom Paríž, prijíma všetko od umeleckých diel až po víno ako záruku ku krátkodobej pôžičke. Deväťdesiattri percent jej klientov splatí celú pôžičku a získa späť svoj majetok. Vlastníctvo záložne v súčasnosti obsahuje približne 10 miliónov vecí a jej zbierka je druhá najväčšia vo Francúzsku po múzeu Louvre.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Louvre

Múzeum v Louvri je výnimočné situovaním do mohutných historických priestorov, kde môžeme pozorovať architektonickú rozmanitosť, polohou v centre starobylej časti mesta Paríž, pozdĺž pravého brehu Seiny, od námestia Concorde oddelené Tuilerskými záhradami.

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Krádeže obrazov – prierez

28. augusta 2004 (SITA/AFP) – Minulú nedeľu bol z múzea v nórskom Oslo ukradnutý obraz Edvarda Muncha Výkrik. Iný z jeho obrazov bol ukradnutý už v roku 1994 z Národnej galérie v Oslo, neskôr sa však našiel. Tu je stručný prehľad najznámejších krádeží obrazov od roku 1985.