Reštaurátori predstavujú svoju prácu v kostole sv. Jakuba

Ilustračný obrázok k článku

Chrám sv. Jakuba v Levoči sa dočasne stane aj výstavnou miestnosťou. Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči po dohode s miestnym farským úradom pripravil pri príležitosti 30. výročia založenia ateliéru výstavu Reštaurátorská tvorba 2008 – 2013. „Výstavy, ktoré robíme každých päť rokov, boli vždy v expozičných priestoroch Spišského múzea. Tentoraz sme zmenili miesto, ktoré dáva celkom iné možnosti a podmienky na inštalovanie výstavy. Museli sme sa prispôsobiť danému priestoru a mobiliáru kostola,“ uviedla dnes na tlačovej besede v Levoči historička umenia Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Eva Spaleková. Situovaním výstavy priamo do kostola chcú reštaurátori predstaviť značnú časť svojej práce za posledných päť rokov, počas ktorých zreštaurovali viaceré sochy, oltáre či maľby priamo v kostole. Aj samotný objekt kostola je jedno z diel, na ktorom levočskí reštaurátori pracujú nepretržite už od roku 1992.
K najvýznamnejším dielam, ktorým sa levočskí reštaurátori za posledné roky venovali, patria historická radnica v Levoči, kde opravovali fasádu. Významne sa posunuli práce na exteriéri kostola sv. Jakuba v Levoči, kde je už dnes vidieť posun v reštaurátorských prácach. Opravená je skoro celá severná časť kostola vrátane sakristie. Momentálne reštaurátori pracujú na obnove presbytéria. Vlani začali s obnovou hlavného oltára z dielne Majstra Pavla. Vlani ukončili komplexnú obnovu nástenných malieb vo svätyni. „V interiéri svätyne sa podarilo prezentovať okrem nástenných malieb z prelomu 19. a 20. storočia aj dve gotické vrstvy, čo je veľký prínos, lebo od roku 1900 ich nikto nemohol vidieť,“ uviedol riaditeľ ateliéru Ivan Tkáč.
Návštevníci chrámu sv. Jakuba v Levoči budú mať možnosť vidieť časť sakristie so sochou sv. Juraja a niekoľkých stredovekých monštrancií. V severnej lodi prezentujú reštaurátori súbor oltárov z viacerých období. Pri oltári Narodenia sú predstavené aj ďalšie práce Majstra Pavla z iných kostolov. V južnej časti kostola sú sústredené tabuľové a nástenné maľby, kazateľnice, epitafy, obrazy a architektonické diela, ktoré za uplynulých päť rokov robili levočskí reštaurátori nielen v Levoči, ale aj iných regiónoch Slovenska.
Keďže v samotnom kostole je množstvo pamiatok, výstava formou panelov približuje jednotlivé práce reštaurátorov. Návštevníci nájdu na paneloch základnú informáciu o diele, autorstve či fotodokumentáciu o postupe reštaurátorských prác. Výstava Reštaurátorská tvorba 2008 – 2013 potrvá v kostole sv. Jakuba v Levoči do septembra.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk.

Dvadsaťpäť rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči

12. júna 2008 – Doteraz finančne, materiálovo a časovo najnáročnejším dielom, ktoré stále nie je ukončené, je obnova exteriéru chrámu sv. Jakuba v Levoči. Intenzívne sa tejto národnej kultúrnej pamiatke venujú reštaurátori od roku 1996.
Za 12 rokov reštaurátorských prác sa na tejto akcii preinvestovalo približne 60 mil. Sk. Ďalšie prostriedky stálo reštaurovanie mobiliáru samotného kostola. Tkáč sa ani nepokúša odhadnúť termín ukončenia prác na exteriéri kostola. „Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov,“ uviedol vedúci ORA. Koncom 90-tych rokov odhadovali reštaurátori rozsah prác na exteriéri kostola sv. Jakuba na 200 mil. Sk.

Levočskí reštaurátori predstavujú svoju tvorbu

LEVOČA 24. mája (SITA) – V objekte historickej Radnice v Levoči sprístupnili dnes výstavu Reštaurátorská tvorba 1995-2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Je to už tretia výstava, ktorou levočskí reštaurátori prezentuje svoju tvorbu. Počas tohto obdobia realizovali takmer sto akcií od reštaurovania obrazov po kompletnú obnovu pôvodných nástenných malieb a rekonštrukčné práce na drevených oltároch a kostoloch. Na výstave je inštalovaná predovšetkým fotografická dokumentácia a textové informácie k jednotlivým akciám reštaurátorov. Dotvárajú ju trojrozmerné exponáty, originály, ktoré reštaurovali pracovníci ORA v Levoči.

Na spišskonovoveskú kostolnú vežu treba 9 miliónov

LEVOČA 10. januára 2001 (SITA) – Komplexné zreštaurovanie severného operáku (oporný múr) a balustrády na kostole sv. Jakuba v Levoči v hodnote 8,2 mil. Sk bolo v roku 2000 najvýznamnejšou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Okrem toho, levočskí reštaurátori pokračovali v obnove nástenných malieb v kostole v Červenom Kláštore. Komplexná injektáž klenby a fixácia kamenných rebier v lodi kostola si vyžiadali takmer 0,7 mil. Sk. V Spišskej Novej Vsi sa reštaurátori zamerali na komplexný reštaurátorský prieskum a záchranné práce na fasáde Provinčného domu.