liatina0.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina2.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina3.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina4.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina5.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina6.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)

liatina7.jpg

Vystava Krasa Liatiny v Slovenskom technickom muzeu v Kosiciach (zac. 2003)