Rekonštrukcia historickej meniarne Tatranskej železnice pokračuje aj tento rok

V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách aj v tomto roku pokračuje rekonštrukcia trakčnej meniarne Tatranskej elektrickej železnice v historickej budove zo začiatku 20. storočia. Práce za 2,28 milióna eur bez DPH financujú Železnice Slovenskej republiky. S rekonštrukciou sa začalo v polovici minulého roka, ukončená by mala byť v polovici júla. Budova je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok, tvorí ju technologická a obytná časť. „Rekonštrukciou trakčnej meniarne sa vylepšia parametre po stránke stavebno-technickej pre zamestnancov trakčnej meniarne, v pohotovostných miestnostiach i pre nájomníka v bytovej jednotke. Vylepší sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Železníc SR Ria Feik Achbergerová.

Objekt meniarne bol postavený v roku 1912 v súvislosti s úpravou elektrického napätia železnice. Nachádza sa v Starom Smokovci na severnej strane trate Tatranských elektrických železníc Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Meniareň je podľa hovorkyne typickou ukážkou hodnotnej secesnej industriálnej stavby s jednotným koncepčným zámerom. Jej stav bol však už nevyhovujúci. „Budova z estetického a tepelno-technického hľadiska nespĺňala terajšie zákonom stanovené podmienky. Fasáda bola poškodená, bez zateplenia, vlhne od zemnej vlhkosti a je neodizolovaná. Sociálno-hygienické zariadenie pre zamestnancov a v pohotovostných miestnostiach je pôvodné, elektroinštalácia pôvodná a zastaraná a nevyhovuje novým normám,“ opísala potrebu rekonštrukcie Feik Achbergerová.

Prestavba sa týka zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, okien a zostávajúcich dverí so zárubňami. Budova bude odizolovaná, vymenia sa rozvody vody, kanalizácie, úprava čaká aj vnútorné priestory. Ďalšie práce sa dotknú elektroinštalácie a vykurovania. „Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy je aj rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR, v pohotovostných miestnostiach a samostatnej bytovej jednotky. Ďalej bude potrebné pri vstupe do meniarne riešiť z bezpečnostného hľadiska prekrytie schodišťa,“ doplnila hovorkyňa železníc. Úpravy urobia aj pred a okolo trakčnej meniarne. Zhotoviteľom stavby je firma Texo Partner, a. s.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Odpovede