Unikátne vodné nádrže postupne rekonštruujú

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Unikátne vodné nádrže – tajchy, ktoré sú aj súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, postavili prevažne v 18. storočí. Štiavnický vodohospodársky systém pozostával z 54 vodných nádrží – tajchov, z ktorých je dnes funkčných 33…Svojmu pôvodnému banskému účelu prestali slúžiť a väčšina z nich začala chátrať. Už v roku 1996 preto vypracovali na ministerstve pôdohospodárstva program obnovy vodných diel.
Ako nás informoval Ing. Ladislav Podkonický zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, rekonštrukcia jednotlivých tajchov pokračuje v súlade s plánovanou dlhodobou koncepciou. Rozsiahle úpravy sa robia na Belianskom tajchu a je predpoklad, že by mohli byť ukončené v tomto roku. Začína sa tiež s prácami na tajchu Vindšachta.
Postupne by mali byť rekonštruované všetky ťažiskové tajchy, pričom ide o dlhodobú a finančne náročnú operáciu, ktorej ukončenie sa plánuje až po roku 2010. V prvej etape sa realizujú rekonštrukcie Moderštôlne, Belianskeho tajchu a Vindšachty, v ďalších etapách to bude rekonštrukcia Bakomy, Veľkej Richňavskej, Veľkej Kolpašskej, Halčianskej nádrže, Ottergrundu a ďalších.
Podľa historikov naši predkovia stavali prvé nádrže už v 16. storočí, no tieto sa nezachovali. Najvýznamnejším obdobím budovania dnes existujúcich tajchov bola prvá polovica 18. storočia. Unikátny systém sa podarilo vybudovať vďaka vynikajúcim banským odborníkom. Jednou z najvýraznejších osobností bol hlavný strojný banský majster Matej Kornel Hell či Samuel Mikovíni. Rekonštrukčné práce sa rozbehli hlavne vďaka tomu, že jednotlivé tajchy prešli postupne pod správu Povodia Hrona. Veľká časť zatiaľ nerekonštruovaných tajchov si vyžaduje opravu hrádzí, vybudovanie nových prepadových kanálov či dobudovanie ochranných oporných múrov.
KVETA FAJČÍKOVÁ


zdroj: www.sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lokality UNESCO na Slovensku – Banská Štiavnica

Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami a možnosťami ich exploatácie. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica patrí nepochybne k najkrajším a historicky najcennejším mestám Slovenska. Vďaka tomu je od roku 1993 zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V historickom jadre mesta je 360 objektov umelecko-historických pamiatok a ak chcete vidieť aspoň časť z nich, určite sa sem vyberte na viac dní.