Zrekonštruovaná Veľká Richňava zatiaľ bez vody

Obrázok k článku

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu odovzdali dnes do užívania zrekonštruovanú historickú vodnú nádrž Veľká Richňava pri Štiavnických Baniach. Ide o najväčšiu vodnú nádrž spomedzi štiavnických tajchov, rekonštrukcia stála viac ako 450 tisíc eur, z čoho 80 percent predstavuje príspevok zo zdrojov Európskej únie.

 

Okrem rekreačných účelov plní nádrž aj protipovodňovú funkciu, pretože v čase extrémnych zrážok dokáže zachytiť množstvo nežiaducej vody. Vyhlásili ju za kultúrnu pamiatku a je súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o jednu z vyše dvadsiatich investičných stavieb budovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktoré Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) musí ukončiť v tomto roku. Podľa ministra Žigu rezort postupne intenzívne buduje a rekonštruuje protipovodňovú ochranu na kritických miestach celého Slovenska.

 

Rekonštrukcia tajchu sa začala v septembri minulého roka. Dodávateľom stavby bola spoločnosť TMG Prievidza. Hodnota diela podľa zmluvy na základe vysúťaženej ceny predstavovala 461 tisíc eur, pričom výška skutočných nákladov je o štyri tisíc eur nižšia. Financovanie stavby bolo zabezpečené na 80 percent zo zdrojov Európskej únie, takmer 15 percent zo štátneho rozpočtu a zvyšok zo zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku.

 

Pri rekonštrukcii historického objektu stavbári vytvorili sedem kamenných schodísk a jeden terasovitý vstup do vody so šikmým zjazdom aj pre vozičkárov. Nádrž je zatiaľ prázdna a jej napúšťanie môže trvať až tri roky. Dnové výpusty nádrže sú už niekoľko dní uzatvorené. Vodohospodári, chatári a návštevníci Richňavy musia čakať na dažde a jarné topenie sa snehov, ktoré by malo nádrž postupne napĺňať. Veľká Richňava totiž nie je umiestnená na vodnom toku, ale je odkázaná len na dažďovú vodu a prítoky z Vysockého a Kopaničiarskeho jarku.

 

Z hľadiska zásobného objemu vody 980 tisíc metrov kubických je Veľká Richňava najväčšou vodnou nádržou spomedzi štiavnických tajchov. Nachádza sa v závere Richňavskej doliny pod sedlom Peciny vedľa štátnej cesty z Levíc do Banskej Štiavnice.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Unikátne vodné nádrže postupne rekonštruujú

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Unikátne vodné nádrže – tajchy, ktoré sú aj súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, postavili prevažne v 18. storočí. Štiavnický vodohospodársky systém pozostával z 54 vodných nádrží – tajchov, z ktorých je dnes funkčných 33…