Umenie zo Slovenska obsiahlo tri kontinenty

Ázia

„Slovenské umenie ohromilo arabský polostrov. Doteraz tu bolo nepoznané, ale donového tisícročia vstúpilo s razanciou a výtvarnou presvedčivosťou. Desať rokov porevolúcii sa zbavilo nánosov ideologizácie a slobodne ponúka svoje umelecké vízie,“napísali najvplyvnejšie noviny na arabskom polostrove Gulf News v recenzii na aprílovúvýstavu deviatich slovenských výtvarníkov v súkromnej Hunar Gallery, situovanej vnajväčšom meste Spojených arabských emirátov (SAE) v Dubaji.

Igor Benca, Róbert Brun, Karol Felix, Marián Komáček, Dušan Kállay a KamilaŠtanclová prezentovali okolo šesťdesiat grafických listov a obrazov, Oto Bachorík,Víťo Bojňanský a Milan Lukáč zase do dvadsať plastík, ktoré sa pod názvom NewEncounters (Nové spojenia) stretli s mimoriadnym ohlasom odbornej i laickej verejnosti.

Výstava bola usporiadaná v rámci Dní slovenskej kultúry v SAE, ktoré pripraviloslovenské veľvyslanectvo na čele s ambasádorom Petrom Zsoldosom. Povedľa výtvarnejčasti slovenskú kultúru zastupovali slovenskí hudobníci – Quartet Istropolitana aBratislavské dychové okteto – ktorí vystupovali v púšti Al Ain.

Kurátorom výstavy bol umelecký tlačiar z Nitry Martin Štěpánek a po úspechu vDubaji sa uvažuje o jej reinštalácii, ktorá by mala byť tohto roku v hlavnom mesteSAE Abú Dabí. „Počas nášho pobytu sme mali možnosť vidieť obidve mestá, ktorésa odlišujú,“ povedal Karol Felix. „Dubaj je prudko sa rozvíjajúce kozmopolitnémesto otvorené svetu, hlavné mesto Abú Dabí je zase viac arabskejšie, sídli tamprezident a veľvyslanectvá jednotlivých krajín. Veľkým zážitkom bola architektúrav Dubaji, kde projektujú svetoví architekti. Magnetom je v tomto smere Veža Arabov,jediný sedemhviezdičkový hotel na svete, ktorý navrhol špičkový britský architektsir Richard Rogers. Ďalšou pastvou pre výtvarníkové oči bola púšť, ktorá vpodobe púštneho safari bola aj výzvou pre náš adrenalín.“

Amerika

Člen grafického združenia G-Bod Karol Felix bol minulý mesiac spolu so sólistomOpery SND Martinom Malachovským hosťom zimného slovenského konzulárneho plesu, kdemal absolvent legendárnej školy Albína Brunovského prezentáciu svojich grafickýchdiel. Neskôr sa stal hosťujúcim umelcom na North Central College v Naperville, pričomnajdôležitejším bodom jeho pedagogického programu bola 30-minútová prednáškaspojená s premietaním diapozitívov na festivale Nové hlasy Európy.

Počas takmer trojtýždňového pobytu sa Karol Felix stretol so starostom mestaChicago Richardom M. Daleym, starostom Napervillu Georgeom Pradelom, ktorý pri príležitostiotvorenia výstavy slovenského výtvarníka v Oesterle Gallery vyhlásil Deň KarolaFelixa a spolu s jeho manželkou Zuzanou Felixovou mu udelili čestné občianstvo mesta.Príjemnými a podnetnými chvíľami bola návšteva v ateliéri Eda Paschkeho,významného predstaviteľa americkej maľby chicagskej školy, a stretnutie s oscarovýmhercom Clifom Robertsom.

Európa

K súčasným úspešným prezentáciám slovenského umenia v zahraničí patrí ajvýstava dvanástich slovenských výtvarníkov, ktorá je do konca apríla sprístupnenávo francúzskej galérii Tourgéville, situovanej neďaleko prístavného mesta vNormandii Deauville. V priestoroch bývalej syrárne zrekonštruovanej do exkluzívnejvýstavnej siene sa prezentujú takmer stovkou prác – od maľby cez plastiku až sklo aumelecký textil – Oto Bachorík, Roman Balogh, Víťo Bojňanský, Rudolf Fila, Eva Fišerová,Jozef Hobor, Milan Lukáč, Pavol Macho, Ivan Pavle, Soňa Pavleová, Rudolf Sikora aStanislav Stankoci.

Výstavu pripravilo slovenské veľvyslanectvo v Paríži a Galéria Art 11 na čele sAnnou Stachovou-Vasseurovou a Jarmilou Freauxovou, pričom starosta Tourgéville Herve VanColen ju označil za ďalší významný príspevok k nadviazaniu kultúrnych kontaktovmedzi Slovenskom a Francúzskom. ĽUDO PETRÁNSKYPublikované na: www.sme.sk dňa 23. 4. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Najstaršie sakrálne stavby na prvých slovenských eurových známkach

Základnou myšlienkou novej emisie bolo prezentovanie slovenského kultúrneho dedičstva z počiatkov kresťanskej kultúry na Slovensku, nakoľko práve kresťanstvo bolo v minulosti zjednocujúcim prvkom celej Európy. Emisný rad prezentuje historicky vysoko hodnotné a širšej verejnosti málo známe kultúrne pamiatky z obdobia 9. – 13. storočia, ktoré sú roztrúsené po celom území Slovenska.

Hlavou dolu

16 voľných grafických listov zobrazuje umučenie jezuitských misionárov. Ich mená, miesto a dátum smrti uvádza latinský nápis v spodnej časti listu. Výjavy pôvodne ilustrovali knihu Societas Iesu usque sanguinis et vitae profusionem in Europa, Asia, America… (Praha 1678) českého jezuitu Mateja Tannera, v ktorej zaznamenal ich osudy.

O parížskom úspechu slovenskej gotiky v SNG

Netradičnú dokumentačnú reportáž o výstave neskorej gotiky Slovenska Zlatom a ohňom – Umenie Slovenska na konci stredoveku, ktorá od septembra do januára žala úspechy v parížskom Múzeu Cluny, ponúka do polovice februára Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave. Kurátor výstavy Dušan Buran na nej predstavuje v rámci Kabinetu starého umenia vo Vodných kasárňach na Rázusovom nábreží zákulisie tohto medzinárodného projektu. Pod názvom Všade dobre, doma najlepšie! (Nulle part aussi bien que chez soi!) môžu návštevníci vidieť gotické artefakty v ich transportných obaloch – drevených škatuliach. Dostanú sa aj k ohlasom na výstavu, ktorú videlo približne 105 tisíc ľudí, vo francúzskej a našej tlači. Ako ďalej agentúru SITA informovala Karmen Koutná z marketingu a komunikácie SNG, výstava tak ponúka jedinečnú možnosť vidieť vybrané diela z parížskej výstavy. Následne totiž poputujú svojim majiteľom.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.