Umenie retaurovania v Galrii mesta Bratislavy

Magdalna Brzdilov

S odstupom smich rokov sa po druhkrt verejnosti predstavila tvorba Komory retaurtorov Slovenska, samostatnej stavovskej organizcie, ktor vznikla v roku 1994 na zklade zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 200/1994 Zb. zkonov. Po prvkrt sa obec retaurtorov prezentovala v roku 1992 vekou profilovou vstavou retaurtorskho diela v Zhorskej galrii v Senici.
Doteraz najirie a najvekorysejie koncipovanou vstavou retaurtorskej tvorby na Slovensku bola vstava, ktor pripravila kurtorka Denisa Kahounov v priestoroch Bratislavskho hradu na prelome rokov 1971 – 1972. Tto vstava po prvkrt oboznmila verejnos s tvorbou slovenskch retaurtorov z obdobia rokov 1945 – 1970.
V marci – aprli tohto roku bola v priestoroch Galrie mesta Bratislavy verejnosti sprstupnen vstava, ktor pra.gif” width=”10″ height=”10″ border=”0″> Publikovan na: www.snm.sk da X. 2. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

udov piety na Slovensku

Magdalna Mrzov

V SNM-Historickom mzeu na Bratislavskom hrade sa nachdza okrem inch vzcnych umeleckohistorickch zbierkovch fondov aj mimoriadne cenn zbierka udovho sakrlneho umenia. Jej zklad tvoria predovetkm maby i podmaby na skle a dreven sochy a relify z celho Slovenska. Pochdzaj vinou z 18. a 19. storoia, z obdobia, ke udov umenie zaznamenalo na zem dnenho Slovenska svoj najv rozvoj.

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.

Zaciatky pamiatkarskej a retaurtorskej praxe Evy Ricottiovej…

Zaciatky pamiatkarskej a retaurtorskej praxe Evy Ricottiovej na Pamiatkovom stave — Magdalna Brzdilov

K ivotnmu jubileu akademickej maliarky-retaurtorky
Po krtkej praxi v Slovenskej nrodnej galrii, pani Ricottiov, nastpila v roku 1964 svoju profesionlnu cestu na retaurtorskom pracovisku vtedajieho Slovenskho stavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prrody v Bratislave….