Umelci proti zámeru odvolať riaditeľa Galérie Jána Koniarka

Približne 300 predstaviteľov výtvarného umenia a vysokého školstva na Slovensku aj v ČR sa už podpísalo pod petíciu proti zámeru Trnavského kraja odvolať z vedenia Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimíra Beskida
Predstavitelia vysokých škôl s výtvarným zameraním, galeristi, kurátori a výtvarníci opätovne upozorňujú na svoj protest proti zámeru Trnavského samosprávneho kraja odvolať z funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimíra Beskida. V petícii proti jeho odvolaniu zverejnenej na internetovom občianskom denníku Changenet.sk tvrdia, že nedostatky vyčítané Beskidovi nie sú také závažné, aby viedli k jeho odvolaniu. “Naopak, galéria akcelerovala vo svojej výstavnej, výskumnej a publikačnej činnosti,” tvrdia signatári petície, ktorí sa domnievajú, že za zámerom na Beskidovo odvolanie je skôr jeho “odborná neposlušnosť” vystavovať “stredný prúd”. Doteraz petíciu podporilo približne 300 predstaviteľov umeleckej obce zo Slovenska aj z Čiech.

Signatári, medzi nimi napríklad aj rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Karol Weisslechner, vedúci Katedry výtvarnej fotografie pražskej FAMU Štěpán Grygar, prezidentka slovenskej sekcie AICA (Medzinárodná asociácia kritikov umenia) Jana Geržová a výtvarníci ako Juraj Meliš, Juraj Bartusz či Dezider Tóth a ďalší upozorňujú, že Vladimír Beskid bol gestorom niekoľkých zahraničných výstav na pôde Galérie Jána Koniarka. Jeho zásluhou sa tiež uskutočnilo viacero výstav slovenského umenia v zahraničí. Beskid podľa nich “požíva veľkú profesionálnu dôveru v umeleckom živote stredoeurópskeho priestoru, býva pravidelným členom rôznych kolokvií v akademickom svete na Slovensku ako aj v Českej republike”.

“Domnievame sa, že Slovenská výtvarná obec si dobre pamätá podobné ´postupy´ odvolávania riaditeľov galérií už od roku 1992 – odvolanie riaditeľky SNG Zuzany Bartošovej, naposledy odvolanie riaditeľky Štátnej galérie v Banskej Bystrici Aleny Vrbanovej v roku 2007,” dodávajú v liste petície. Celý text petície je zverejnený na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=352449.

Dôvodom zámeru odvolať Beskida je kontrola v galérii, v ktorej kraj začiatkom roka zistil závažné porušenia zákonov o účtovníctve, o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Okrem toho aj porušenie vyhlášky o odbornej správe múzejných a galerijných zbierkových predmetov a niekoľkých smerníc Úradu Trnavského kraja o hospodárení a nakladaní s jeho majetkom.

Beskid tvrdí, že už minulý rok bola snaha zo strany vedenia kraja zasahovať do výstavného plánu, čo považuje za pokus o cenzúru. “Jadro problému spočíva v smerovaní a výstavnom programe galérie, nie vo výsledkoch kontroly,” povedal pre agentúru SITA Beskid. Doplnil, že ani 12 prítomných kontrolórov nezistilo pochybenia vo finančnej agende, nedostatky sú v inventarizácii a kategorizácii zbierok. Mnohé chyby sú staršieho dáta a dajú sa v priebehu mesiaca či dvoch odstrániť.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG

Do výberového konania na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) sa prihlásili štyria uchádzači. Záujem o tento post majú kurátor a riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid, kurátor Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave Richard Gregor, pracovník ministerstva vnútra a vedúci oddelenia stredovekých fondov a bádateľne pobočky Štátneho archívu Bratislava v Skalici Anton Konečný a poverená generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. Podľa rozhodnutia výberovej komisie všetci štyria uchádzači o kreslo šéfa národnej galérie spĺňajú podmienky na výkon funkcie.

This is my place

Projekt „This is my place“ reflektuje aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my place) jedenástim umelcom (Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová, Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová).