ÚĽUV prináša ôsmy ročník súťaže V krajine remesiel

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje v roku 2021 v poradí už ôsmy ročník celoslovenskej
súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže. Cieľom súťaže je vzbudiť záujem detí a mládeže
o tradičné ľudové remeslá, podporiť ich výtvarnú kreativitu, a takisto vytvoriť prepojenie medzi
zapojenými školami a účastníkmi a ÚĽUV-om. Čo všetko nájdu V krajine remesiel súťažiaci tento
rok?

Je to miesto, kde spolu pracujú šikovní, zruční a predstavivosťou obdarení ľudia. Žijú tam majstri
remeselníci, ale aj ich žiaci – učni a tovariši, ktorí sa u nich priúčajú remeslu. Môže vás tam čakať
zábava, dobrodružstvo, ale aj radosť z dobre urobenej veci, ktorou urobíte radosť iným ľuďom.
Môžete sa tu naučiť mnoho nového a zaujímavého o tom, ako sa kedysi tvorili rôzne užitočné i pekné
veci, ale aj o tom, ako si takéto veci vlastnými rukami zhotovíte dnes. Do krajiny remesiel
nepotrebujete žiaden pas, len šikovné ruky, otvorenú myseľ a veľkú fantáziu, aby ste mohli vyrobiť
košík z prútia, utkať taštičku, či odrôtovať misku.

V roku 2021 je pre súťažiacich stanovených 5 tém, a to „Zakliate v dreve“ (vytvorenie prác rezbárskou
technikou), „Noty pre drôty“ (využitie drotárskej techniky), „Nite nebláznite“ (využitie tradičných
textilných techník a spôsobov výzdoby), „Na sklo maľované“ (tradičný spôsob maľby/podmaľby na
tabuľové sklo) a „Pletky s pletivami“ (využitie techniky pletenia a výroby z prírodných materiálov).
Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriách – od 8 do 10 rokov, od 11 do 14 rokov a od 15 do 18
rokov.

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota zložená z etnológov, výtvarníkov a výtvarných
pedagógov zameraných na školský vek. Hodnotiť sa bude predovšetkým realizačná kvalita diela,
náročnosť pracovného postupu podľa veku súťažiaceho, estetická a výtvarná kvalita diela a miera
zaujatia práce tradičným remeslom, či už jeho technikou, materiálom alebo výzdobou. Do súťaže sa
môžu záujemcovia prihlásiť najneskôr do 15. apríla 2021, kedy je posledný deň na doručenie prihlášok
a zároveň aj súťažných prác. O víťazoch v jednotlivých súťažných témach a vekových kategóriách
rozhodne porota do 30. júna 2021.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – literárna súťaž

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je názov celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou, ktorá je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Práce do 19. ročníka treba zaslať do konca januára 2011, Slováci žijúci v zahraničí tak môžu urobiť do konca februára 2011.

Odpovede