Turínske plátno vystavené k verejnej úcte

Obrázok k článku

Od soboty 10. apríla do 23. mája 2010 je Turínske plátno po desiatich rokoch opäť vystavené k verejnej úcte. V porovnaní s jeho poslednou expozíciou pri príležitosti Veľkého Jubilea 2000, kedy hlavné mesto Piemontu navštívilo asi 200-tisíc pútnikov, sa ich počet teraz odhaduje na 2 milióny. Jedným z nich bude aj pápež Benedikt XVI., ktorý navštívi Turín 2. mája.

Mons. Giuseppe Ghiberti, predseda Diecéznej komisie pre Turínske plátno krátko pred touto veľkou udalosťou pre Vatikánsky rozhlas povedal: Pri pohľade na Turínske plátno v jeho realite, akou je obraz trestného činu, ktorý viedol k smrti odsúdenca, popraveného umučením ukrižovania, musíme skonštatovať, že existuje silná zhoda medzi tým, čo vypovedajú tieto obrazy a čo čítame v evanjeliách o umučení Ježiša. Odpoveď, ktorá vyplýva z tejto skutočnosti je, že Pán nám dáva znamenie o utrpení jeho
Syna, aby sme si uvedomili, aká veľká bola jeho láska k nám. Naozaj všetko, čo vidíme na Turínskom plátne je zrkadlom toho, čo uvádza evanjelium, ibaže evanjelium hovorí o tých udalostiach rýchlo a stručne, naproti tomu vidieť ich možno v ich tvrdosti, priam analytickej. Preto sa zdá, že ide o vzájomné dopĺňanie dvoch výpovedí: evanjelium – inšpirované slovo a toto je dar, ktorý nám Boh dáva. Nedokážeme ho ani dobre definovať, ale skutočnosti, ktoré sú predmetom tohto vyjadrenia sú nepopierateľné.

Na otázku, aký je postoj Katolíckej cirkvi k faktu, či by Turínske plátno reálne mohlo alebo nemohlo byť plachtou, v ktorej bol zavinutý Ježiš po svojej smrti, Mons. Ghiberti poznamenal: Zdá sa mi, že postoj Katolíckej cirkvi je v tomto ohľade veľmi opatrný. Na jednej strane je plný súhlas k uctievaniu, teda uznanie evanjeliového potenciálu, ktorý vyplýva z jeho výpovede, a na druhej strane je vyjadrenie Jána Pavla II., aby sme nechali vede, čo patrí vede, teda úlohu odpovedať na dve kľúčové otázky: prvú ohľadom veku súkna a druhú ohľadom spôsobu, akým vznikol na ňom tajomný a dodnes nenapodobiteľný obraz. Teda Cirkev rešpektuje vzájomné kompetencie: Povedomie náboženského vzťahu k plátnu, pretože Ježišovou trpenie je na Turínskom plátne vyjadrené a zobrazené verným spôsobom a táto skutočnosť je staršia ako akékoľvek vedecké skúmanie. Rešpektuje aj pochopiteľný záujem o vedecké bádanie. Čo je neprebádané, nie je nevedecké. Veda sa pýta na objasnenie, ktoré v tomto momente ešte nie je kompletné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Odpovede

  1. Turínske plátno vystavené k verejnej úcte

    Kristove relikvie sú aj na Slovensku

    „Turínske plátno je skôr otázkou viery ako vedy. Napriek tomu sa dá povedať, že je viac argumentov v prospech jeho pravosti ako proti,“ povedal SME hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik. Na Slovensku vraj podobnú relikviu súvisiacu s Ježišom nemáme, len relikvie Svätého kríža. Ten po nájdení rozlámali na maličké úlomky, z ktorých sa viaceré dostali aj na Slovensko. V bratislavskom Dóme sv. Martina ich je ich podľa farnosti najmenej desať.

    Vernú kópiu Turínskeho plátna však majú v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Priniesli ju sem v roku 2003, v tom čase bola prvou kópiou plátna vytvorenou novou metódou.

    Čítajte viac: TU

Comments are closed.