Trnava je mestom pre milovníkov histórie

Trnava ako prvé slovenské mesto dostala v roku 1238 výsady od kráľa Bela IV. Najväčší rozmach dosiahla v 16. storočí. Na tristo rokov sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupstva.
V roku 1635 tu kardinál Peter Pazmány založil univerzitu, ktorú v roku 1777 premiestnili do Budína. Na konci 18. a v polovici 19. storočia sa v Trnave sústreďovali katolícki vzdelanci. Viedol ich Anton Bernolák, ktorý kodifikoval kultúrnu západoslovenčinu ako spisovný slovenský jazyk a spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo.
V súčasnosti je mesto sídlom Trnavskej univerzity, Univerzity svätého Cyrila a Metoda a metropolitným sídlom arcibiskupa. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou.
Trnavu volajú malý Rím. Nachádza sa v nej dvanásť kostolov, z toho deväť je v historickom centre. Turisti majú záujem vidieť najmä katedrálny chrám. Mesto sa dohodlo s cirkvou o ich sprístupnení verejnosti. Všetky pamiatky v meste sú označené číslom a krátkym textom. Vstup je na želanie arcibiskupa bezplatný. Skupiny si môžu objednať sprievodcu v Mestskej informačnej kancelárii na Trojičnom námestí, prípadne na telefónnom čísle 033/551 10 22. Hodinová prehliadka po pamätihodnostiach mesta s výkladom v slovenčine stojí 500 korún a v nemeckom, anglickom či francúzskom jazyku 700 korún.

Trnavský informačný servis, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Poskytuje informácie o organizáciách v meste a o službách. Najčastejšie o stravovacích, ubytovacích, kultúrnych a športových zariadeniach, o podujatiach či dopravnom spojení. Zabezpečuje predaj propagačných materiálov a drobných spomienkových predmetov. Poskytuje tiež sprievodcovské služby v slovenskom, anglickom, nemeckom i francúzskom jazyku.

Čo sa v Trnave oplatí vidieť

Katedrála svätého Jána Krstiteľa patrí ku komplexu univerzitných budov. Po vysviacke v roku 1637 ju stavebne dokončievali ešte 63 rokov. Je prvou ranobarokovou stavbou na Slovensku.
Jej drevený, vyše dvadsať metrov vysoký, oltár je jedným z najväčších v strednej Európe. Má štyri podlažia so sochami svätých zo Starého a Nového zákona v nadživotnej veľkosti. Katedrála je národnou kultúrnou pamiatkou a metropolitnou katedrálou Trnavskej arcidiecézy. V septembri ju navštívi pápež Ján Pavol II.
Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 13.00-15.00, sobota 8.00-12.00, nedeľa 8.00-13.00

Dóm svätého Mikuláša je gotická trojloďová bazilika. Na jej severnej strane je kaplnka Panny Márie trnavskej s jej obrazom, ktorý je voľnou replikou obrazu z Kostola svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme. Ľudia sa na ňu v zúfalstve obracali. Na obraze Panny Márie trnavskej sa objavil krvavý pot (1663) i slzy (1708). Ľudia vraveli, že to zaplakala nad hriechmi a pohromami mesta. Mnohým darovala zdravie a pomohla i mestu. Po procesii mestom s jej obrazom sa zastavil mor.
Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 14.00-17.00, nedeľa 14.00-17.00

Kostol Najsvätejšej Trojice, nazývaný jezuitský, v rokoch 1710 až 1729 slúžil reholi trinitárov, ktorá vykupovala otrokov. Po zrušení rehole Jozefom II. ho dostali jezuiti a vlastnia ho dodnes. Turistov zaujíma najmä schránka s lebkami košických mučeníkov Štefana Pongráca a Melichera Grodzieckeho. Boli jezuiti a zomreli mučeníckou smrťou v Košiciach počas Betlenovho povstania.
Otvorené: pondelok až nedeľa 8.00-18.00

Kostol svätého Jakuba staršieho, apoštola, bol postavený na mieste staršej gotickej stavby. Spolu s kláštorom, ktorý patril k najväčším v Uhorsku a stal sa miestom rokovaní uhorských a českých panovníkov, si ho vybudovali františkáni. Dnešnú podobu získal kostol v roku 1712 architektonickými úpravami za finančnej podpory arcibiskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca. Má dobrú akustiku a často sa v ňom konajú koncerty.
Otvorené: pondelok až piatok 8.00-11.30 a 13.00-16.00, sobota 8.00-11.30

Kostol svätej Anny, neskorobarokový uršulínsky s kláštorom. Ukrýva ďalšie pozostatky všetkých troch košických mučeníkov. Okrem Pongráca a Grodzieckeho aj Mareka Križína. Uložené sú v cínovej truhle pod oltárom Panny Márie.

Kostol svätej Heleny je najstarší zo zachovaných gotických kostolov, má prívlastok špitálsky. Postavili ho v štrnástom storočí. Nadväzoval na priestory prvého mestského špitálu v blízkosti hradieb, za ktorými pochovávali mŕtvych.

Dom hudby je obytný dom s renesančnou a barokovou prestavbou na ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského. Dnes je v ňom Dvorana slávy dobra a expozícia hudobného skladateľa a národného umelca Schneidera-Trnavského, ktorý mal v dome služobný byt. V dome bola uložená počas Betlenovho stavovského povstania uhorská kráľovská koruna.
Otvorené: utorok až piatok 9.00-17.30, nedeľa 10.00-15.30
Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Mestská veža je významná renesančná osempodlažná stavba na Trojičnom námestí. Je vysoká 57 metrov. K vyhliadke, ktorá sa nachádza vo výške 29 metrov, vedie 143 schodov. Postavil ju majster Jakub z tehál a nárožia spevnil kamennými kvádrami v roku 1547. Na jej vrchole je socha Panny Márie Imaculaty z pozláteného medeného plechu a na hlavnom priečelí slnečné hodiny. Hodinový stroj vo veži poháňa päť ciferníkov. Má tri závažia na tridsaťmetrovom lane. Hodinové zvony odbíjajú každú štvrť a celú hodinu.
Otvorené: pondelok až nedeľa 10.00-12.00 a 12.30-18.00
Vstupné: dospelí 23 Sk, deti a dôchodcovia 12 Sk

Múzeá

Západoslovenské múzeum, Múzejné námestie
Výstavy: Od biateka k euru a Mineralógia a petrografia Malých Karpát, Gotické mesto, Sakrálne umenie zo stálych výstav
Otvorené: utorok až piatok 8.00-17.00, sobota, nedeľa 11.00-17.00
Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Kaplnka na nádvorí radnice, Hlavná 1
Expozícia z tvorby Wiliama Schiffera.
Otvorené a vstupné ako v hlavnom múzeu.
Treba sa najskôr kontaktovať na číslo 033/551 29 13.

Galéria Jána Koniarka, Zelený kríčok 3
Kopplov kaštieľ – Blažej Baláž: Geld macht Kunst, prierez maliarskou tvorbou, do 15. 8.
Prístavba kaštieľa – Stála expozícia sochárskej tvorby J. Koniarka
Otvorené: utorok až piatok 9.00-17.00, sobota a nedeľa 13.00-18.00
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti a dôchodcovia 10 Sk

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2
Miro Nicz: Nulový manéver, do 15. 8.
Otvorené: utorok až piatok 9.00-17.00, sobota a nedeľa 13.00-18.00
Vstupné: dospelí 10 Sk, deti a dôchodcovia 5 Sk

Kam v okolí

Smolenický zámok bol pôvodne strážnym hradom pravdepodobne zo 14. storočia. Začiatkom 20. storočia stálo na jeho mieste pálfiovské rodinné sídlo podobné architektúre stredofrancúzskych zámkov.
Otvorené: pondelok až piatok 10.00-16.00, sobota a nedeľa 10.00-17.00
Vstupné: 20 Sk, deti do 12 rokov 10 Sk

Zdroj: www.cestovanie.sme.sk, 5. 8. 2003, krátené

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rok 2010 bude Rokom Trnavskej univerzity

Mesto Trnava vyhlásilo rok 2010 za Rok Trnavskej univerzity, ktorá si pripomína 375 rokov od založenia pôvodnej univerzity. Primátor Štefan Bošnák skonštatoval, že jedna z prvých univerzít vo vtedajšom Uhorsku výrazne ovplyvnila dianie v meste. “Historická skutočnosť, že tu 142 rokov bola univerzita zvýraznila význam Trnavy v celej Európe,” uviedol Bošnák. Aj preto je podľa neho mesto pripravené participovať na pripravovaných oslavách výročia.

Výročie posvätenia katedrály sv. Emeráma

Veriaci v Nitrianskom biskupstve si v piatok 20. novembra pripomenuli sviatok Výročia posvätenia svojho katedrálneho chrámu. Zasvätený je svätému mučeníkovi Emerámovi a jeho história je spojená s prvým kresťanským chrámom v stredovýchodnej Európe, ktorý dal v roku 829 postaviť v Nitre knieža Pribina. Nitrianska katedrála je sídlom biskupstva, ktoré preukázateľne jestvovalo už v roku 880, teda ešte za života svätého Metoda. Katedrála – bazilika na Hrade v Nitre je zložená z troch kostolov.

Odpovede

 1. Trnava je mestom pre milovníkov histórie

  V Katedrále sv. Jána Krstiteľa obnovia liturgický priestor

  TRNAVA 4. októbra (SITA) – V trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa obnovia liturgický priestor. Akademický sochár Otmar Oliva z Velehradu bude na pozvanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka v spolupráci s kamenosochárom Petrom Novákom pracovať v nasledujúcich troch rokoch na jeho obnove. Vytvorí nový obetný stôl, kríž, svietniky, krstiteľnice a ďalšie plastiky. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Michalčíková z arcibiskupského úradu.

  Prínosom obnovy bude zhodnotenie tejto významnej historickej pamiatky, ktorá je častým cieľom návštevníkov Trnavy. Plastiky budú v línii baroka, teda slohu, v ktorom je postavená katedrála a zároveň budú niesť prvky moderného umenia

  Projekt bude odprezentovaný 9. októbra o 18:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vernisážou k autorovej výstave s názvom Olivova premena katedrály. Vernisáž vystúpením spestrí hudobník Marián Varga.

  Akademický sochár Otmar Oliva žije s manželkou Oľgou a šiestimi deťmi na Velehrade v Českej republike. Do európskeho povedomia vstúpilo jeho sochárske riešenie výzdoby Kaplnky Redemptoris Mater pápeža Jána Pavla II. vo Vatikáne a výbava interiéru Kostola Márie Matky Cirkvi v slovinskom Maribore.

Comments are closed.