Trenčín bude mestom mieru

Pred 675 rokmi bola na Trenčianskom hrade podpísaná významná mierová zmluva. To Trenčín radí k historicky významným mestám, ktoré zakladajú európsku asociáciu miest mieru.

Trenčín bude slovenským vyslancom európskych miest mieru. Zakladateľom myšlienky spojenia miest, v ktorých boli prijaté významné mierové zmluvy, je portugalské mesto Evora. Trenčín si pozvánku do tejto skupiny vyslúžil mierovou zmluvou z 24. augusta 1335, ktorú na Trenčianskom hrade uzatvorili český kráľ Ján Luxemburský, uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou a poľský kráľ Kazimír.
Stanovili si hranice svojich území, vzdali sa územných nárokov, mierová zmluva mala aj hospodársky význam, keď sa jednotlivé krajiny stali najvyspelejšími v Európe. “Zároveň na túto zmluvu nadväzovala Visegrádska zmluva. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré bolo mesto Trenčín formálne pozvané, aby sa stalo jedným zo zakladajúcich členov asociácie Európska sieť miest mieru,” povedal predkladateľ návrhu, viceprimátor Tomáš Vaňo.


Ostatnými zakladajúcimi členmi sú mestá Wegeningen v Holandsku, Wermsdorf v Nemecku, Georama v Grécku, Badajoz v Španielsku, bulharská Sofia, Uusikaupunki vo Fínsku a Zadar v Chorvátsku. Cieľmi asociácie bude rozširovať vzájomnú spoluprácu, či propagovať mierové iniciatívy vo svete.


O pristúpení k mestám mieru rozhodli mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 6. mája 2010. Poslanci mali o tomto bode rokovať už minulý štvrtok. Keďže sa pre obštrukcie muselo zasadnutie predčasne skončiť, v programe rokovania poslanci pokračovali až tento štvrtok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Trenčín | Kultúra | júl 2003

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 7.9. – PETER MATIS – výber z tvorby – maľba
UMELCI Z TRENČIANSKEHO REGIÓNU

Trenčín | Kultúra | AUGUST 2003

2. a 3.8. – TRENČIANSKE HRADNÉ SLÁVNOSTI
historický jarmok, historické hry a súťaže pre deti, vystúpenia divadelno – šermiarskych skupín, vystúpenia skupín historickej hudby, vystúpenia sokoliarov

Miesto konania: Areál hradu

Január 2003 – Kam v Trenčíne

Január 2003 – Kam v Trenčíne
Vám prináša Kultúrno – informačné centrum mesta Trenčín
Štúr. nám. 10., tel./fax: 032/7 433 505, info: 032/16 186

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 26.1. – BIENÁLE FANTÁZIE

Trenčín | Kultúra | JÚN 2003

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 8.6. – Z 13. KOMNATY – výber prác detí ZUŠ – Trenčiansky kraj
do 8.6. – STANISLAV LUBINA -autorská výstava