Texty z Qumranu kompletne zverejnené

KP/ TK KBS – Po 50 rokoch výskumu sú teraz kompletne zverejnené slávne zvitky z Qumranu. Posledný zvitok predstavili 15. novembra 2001 v New Yorku, ako informoval izraelský inštitút pre antiku v Jeruzaleme.
Tieto 2000 rokov staré zvitky, ktoré po prvý raz objavil pastierik v roku 1948 a postupne ich objavovali medzi rokmi 1948 a 1956 v jedenástich jaskyniach pri severnom brehu Mŕtveho mora, obsahujú 15 000 rôznych dokumentov, od úplných zvitkov až po milimetrové útržky z papyrusu alebo pergamenu.

Knižnica z čias Ježiša a prvých kresťanov predstavuje jeden z najdôležitejších zdrojov výskumu Svätého písma, židovstva a raného kresťanstva. Vedci predpokladajú, že časti nálezov by mohli pochádzať z knižnice Jeruzalemského chrámu. Okrem toho patria k týmto dokumentom aj texty sekty Esenov.

Texty z Qumranu v minulých rokoch uverejňovala medzinárodná skupina vedcov pod vedením Emanuela Tova z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme v 37 albumoch veľkého formátu v Oxford University Press. Teraz ich možno čítať v hebrejčine, aramejčine, gréčtine alebo latinčine.

Zdroj: http://www.ecav.sk/info/spravodajstvo/2001/tlac-2001-11-21-d.htm

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.