Tajemství materiálů – výstava i odborný seminář

Vážení kolegové, Národní muzeum připravilo u příležitosti právě probíhající výstavy Tajemství materiálů, odborný seminář, zaměřený na nedestruktivní metody průzkumu předmětů kulturního dědictví.

Seminář se koná: 4. února 2010 od 9 hodin v přednáškovém sále Národního muzea


   • PROGRAM SEMINÁŘE

 


9:00 Zahájení semináře


Jana Součková, vědecká tajemnice, Národní muzeum


9:10


Úvod k nedestruktivním metodám průzkumu předmětů kulturního dědictví


Petra Štefcová, Oddělení preventivní konzervace, Národní muzeum


9:30


Využití rentgenfluorescenčního spektrometru při průzkumu sbírkových předmětů


Jan Josef, Oddělení preventivní konzervace, Laboratoř nedestruktivní analýzy,


Národní muzeum


9:50


Využití fluorescenčního stereomikroskopu Leica při průzkumu sbírkových předmětů


Zuzana Valentová, Oddělení preventivní konzervace, Laboratoř nedestruktivní analýzy,


Národní muzeum


10:10


Využití elektronové mikroanalýzy při průzkumu sbírkových předmětů


Jiří Sejkora, Laboratoř chemické mikroanalýzy, NM Přírodovědecké muzeum


10:30


Analytické metody z hlediska uživatele –  restaurátora kovů


Alena Havlínová, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy


10:50


Rentgenová fluorescenční analýza: nové postupy při zkoumání historických předmětů


Tomáš Trojek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT


11:10


Vybrané nedestruktivní metody pro zjišťování rozsahu středové hniloby dřeva


Michal Kloiber, ÚTAM AV ČR


11:30


Neinvazivní identifikační metody ve forenzní antropologii


Hana Eliášová, Kriminalistický ústav Praha


   • Po skončení semináře bude následovat prohlídka výstavy Tajemství materiálů v doprovodu komisařky výstavy Ing. Petry Štefcové, CSc.

 


 


Ing. Jana Kadeřábková


Vedoucí oddělení evidence, dokumentace a péče o sbírky


NM-Náprstkovo muzeum


Václavské nám. 68, Praha 1, Telefon: 224 – 497 – 506


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Využití elektronové mikroskopie v oblasti památkové péče

V souvislosti se zahájením činnosti pracoviště elektronové mikroskopie na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, které vzniklo za podpory centralizovaného rozvojového projektu MŠMT  „Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie“ Vás zveme na odborný seminář „Mikrosvět uměleckých děl – využití elektronové mikroskopie v oblasti památkové péče“