Gotika

Obnova.sk Foto

Pre tých, ktorých zaujímajú naše staré dejiny odporúčame navštíviť Slovenskú národnú galériu a Mestské múzeum v Bratislave, kde si až do marca môžu prezrieť rozsiahlu výstavu „Gotika“. Projekt je pokračovaním cyklu výstav pod názvom Dejiny slovenského výtvarného umenia, v rámci ktorej už verejnosť mala možnosť získať prehľad o umení baroka a umení 20. storočia.

Obnova.sk FotoProjekt Gotika postihuje obdobie medzi rokmi 1250 až 1550. Z tohto časového rozmedzia pochádzajú na Slovensku azda najcennejšie diela našej umeleckej histórie. Osobnosť ako Majster Pavol z Levoče či stavby kostolov v Košiciach, Bardejove alebo v Bratislave vzbudzujú záujem nielen historikov umenia, lež i širokej verejnosti. O to viac prekvapuje, že ako slovenská, tak zahraničná kultúrna verejnosť sa o kvalite nášho gotického umenia v rámci reprezentačnej výstavy mala naposledy možnosť presvedčiť v roku 1937 v Prahe. Mnohé gotické artefakty slovenskej proveniencie uchovávajú zahraničné inštitúcie, ťažko dostupné archívy, súkromné a cirkevné zbierky. Na druhej strane sa však práve v posledných desaťročiach zásluhou nových objavov podarilo sprístupniť dosiaľ neznáme diela.

Kým výstavné priestory SNG sú určené predovšetkým plastikám a sakrálnym predmetom, návštevníci Mestského múzea si môžu prezrieť poklady stredovekej knižnej tvorby. Ide o veľmi vzácne, samozrejme ručne písané knihy s nádhernými ilumináciami.

Obnova.sk Foto

Čo je to iluminácia? Iluminácia je maliarska výzdoba starých rukopisov, zvitkov alebo kódexov ornamentami a obrázkami. Prvé rukopisy vznikali na papyrusoch už v 3. storočí pred naším letopočtom v Egypte. Vyrábali ich z bambusovej rastliny, ktorá sa pestovala predovšetkým na pobreží Nílu a na ostrove Cyprus. Ďalším materiálom používaným na písanie bol pergamen, pomenovanie dostal podľa mesta Pergamon v Malej Ázii (v dnešnom Turecku). Ide o zvláštnym spôsobom vypracovanú svetlo žltkastú priesvitnú osliu, ovčiu, koziu, teľaciu alebo bravčovú kožu s hladkým hustým lícom. Najkvalitnejší pergamen bol takzvaný „velúrový“ z teľacej kože, pretože nerozpíjal atrament. Vynález papieru spadá do obdobia približne 100 rokov pred naším letopočtom, ale do strednej Európy sa papier dostal až v 14. storočí. Knihy sa stali lacnejšie, ale inak nenastala nijaká podstatná zmena ich podoby.

Súčasťou projektu je aj tvorivý ateliér, ktorý špeciálnym spôsobom dopĺňa výstavu. Ateliér sa volá „Ilúzia iluminácie – Čo neviete o živote stredovekých mníchov“. Návštevníci sa tu dozvedia čo to vlastne iluminácia je, ako a kde vznikala. Laickým spôsobom sú tu vysvetlené aj ďalšie pojmy späté so stredovekou knižnou tvorbou. Môžete sa pokochať napríklad pohľadom na vzácne kódexy zo 14. či 15. storočia a zároveň sa dozvedieť niečo aj o živote ich tvorcov z kláštorných skriptórií.

Obnova.sk Foto

Najmladším návštevníkom ponúkajú múzejní pracovníci v tvorivom ateliéri možnosť vlastnoručne si vyskúšať tvorbu iluminácií buď podľa stredovekých predlôh alebo aj podľa vlastnej fantázie. Projekt je veľmi vhodný aj pre školské skupiny.

Prípadní záujemcovia môžu kontaktovať Mestské múzeum v Bratislave, PhDr. Beáta Husová tel. číslo 02/592 051 35, prípadne e-mail: husova@muzeumbratislava.sk

Zuzana Kamencová, 27. 11. 2003

Zdroj: http://www.slovakradio.sk/radiozine/page.php?id=1393

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.