Oprava

Oprava

odstránenie čiastočného (lokálneho) poškodenia alebo opotrebovania konštrukcie, väčšinou v obmedzenom rozsahu. Používa sa viac na označenie lokálneho zásahu do konštrukcie, než na označenie zásahu do celého objektu.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: oprava

.

Vytvorené: 17. septembra 2023 09:09

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede