štrkopiesok

zmes hrubého a drobného kameniva, technické označenie pre piesčité štrky alebo štrkovité piesky. Sú zložené z rôzne opracovaných úlomkov rozličných hornín a minerálov (veľkosti do…

mastix

na vzduchu stvrdnutý výlučok, vytekajúci samovoľne alebo po narezaní kmeňa alebo konárov stredomorskej rastliny pistácia mastixová (Pistacia lentiscus). Na vzduchu tuhne v podobe oválnych kvapôčok…

diatomit

(kremelina, rozsievková zemina, infusiórna hlinka) možno najznámejšia pórovitá látka prírodného pôvodu, ktorej hlavnou zložkou je oxid kremičitý. Táto hornina je tvorená opálovými schránkami jednobunkových rias.…

bentonit

obyčajne biela, sivá až svetlozelená ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Pri styku s vodou intenzívne napučiava s výnimkou vápenatého bentonitu. Bentonit sa vyznačuje…

kaolinické íly

bielo alebo svetlo sfarbený íl, ktorý vznikol väčšinou zvetrávaním hornín bohatých na živce. Hlavnou zložkou je ílovitý minerál kaolinit, ktorý tvorí až 80% jej objemu.…

hlinka

všeobecné označenie pre kremičitany hlinité, ktoré vznikajú zvetrávaním nerastov a hornín, napríklad živcov. Ako farbivá sa vyznačujú malou výdatnosťou a krycou mohutnosťou. Radia sa medzi…

štrk

nespevnený  sediment, produkt zvetrávania hornín s veľkosťami…

prach

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi  0,006 – 0,05 mm.

rašelina

tmavohnedý až čierny prírodný organický sediment, ktorý vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a…

transparentná beloba

hydroxid hlinitý (hydrát hlinitý) získavaný zrážaním roztoku síranu hlinitého alkáliami. V Nemecku ju označujú ako prímesová beloba …

polimentová beloba

tiež polírovacia beloba (čes. polírovací běl, běl leštěná), názov brúsiteľnej a leštitelnej farby pre špeciálne polychromovanie pla…

perlová beloba

olovnatá beloba s prímesou napr. ultramarínu, ktorá má potlačiť žltkastý odtieň pigmentu.

Pattinsonova olovnatá beloba

alebo aj Pattinsonova beloba a patentná beloba je zásaditý chlorid olovnatý (PbCl2•Pb(OH)2).

parížska beloba

pigment vyrobený mletím dolomitických vápencov a mramorov. Používa sa ako biele plnidlo v tmeloch a hrubých podkladových náteroch.

sulfátová olovnatá beloba

alebo aj sulfátová, kremžská, holandská, benátska beloba je zásaditý síran olovnatý získavaný priamou metódou z leštenca. Má jemnej…

olovnatá beloba

alebo aj cerusa, karbonátová, komorová, pravá, perlová, strieborná beloba je zásaditý uhličitan olovnatý, 2PbCO3.Pb(OH)2 získavaný z ce…

litopón

alebo tiež emailová, Griffitova, Knightova, Orrova beloba je jemne dispergovaná zmes sírniku zinočnatého a síranu bárnatého. Farbiacou zlo…

zinková beloba

alebo aj korunová, kovová, čínska, snehová beloba (čes. sněhová běl), cinkvajs je oxid zinočnatý, ZnO. Jemný biely pigment s modravým,…

antimónová beloba

správnejšie antimonitá beloba je oxid antimonitý, Sb2O2 s malým množstvom prímesí síranu barnatého s oxidom zinočnatým. Biely, jemný, …

krieda

- prírodná alebo plavená krieda

sadra

hornina často znečistená vápencom, hlinkou alebo pieskom, dihydrát síranu vápenatého, CaSO4.2H2O. Získava sa:
1/ mletím s…

Mínium

Pigment oranžovej až červenej farby.

hydroxid sodný

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady.

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…