sulfátová olovnatá beloba

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
sulfátová olovnatá beloba

alebo aj sulfátová, kremžská, holandská, benátska beloba je zásaditý síran olovnatý získavaný priamou metódou z leštenca. Má jemnejšiu kryštalickú štruktúru ako olovnatá beloba. Pri staršej metóde získavania pigmentu zrážaním olovnatých solí síranom sodným sa pigment označoval ako mühlhauská beloba. Je odolnejšia voči kyselinám, pôsobením sírovodíku však černie. Jedovatosť obmedzuje jej distribúciu v práškovom stave. Už od antiky je jednou z najvýznamnejších belôb v umeleckej tvorbe a spolu s titánovou belobou je neodmysliteľnou súčasťou klasickej techniky olejomaľby.

> beloba

> benátska beloba

Kategória: Materiály
Tag: mm6, mtm, pigment

Vytvorené: 26. novembra 2012 20:11

Upravené: 26. novembra 2012 20:11

Autor: docent

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede