hydroxid sodný

Logo hesla v slovniku
hydroxid sodný

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady. Je to hygroskopická, za normálnych podmienok biela pevná látka, leptajúca pokožku, s bodom topenia 319 °C a hustotou 2,13 g/cm3. Vo vodnom roztoku sa správa ako silná zásada. Hydroxid sodný sa hojne používa v chemickom priemysle, hlavne ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, pitnej vody, mydiel a detergentov. Celosvetová produkcia v roku 1998 bola okolo 45 miliónov ton. Hydroxid sodný je tiež najpoužívanejšia zásada v chemických laboratóriách a zvykne sa používať i v domácnostiach ako suchý čistiaci prostriedok.

Akpo vyrobiť Lúh

– Louh, také známý jako NaOH, Hydroxid sodný, nebo Louh sodný se používá při výrobě mýdla, nebo při výrobě Bio nafty.
– Louh draselný, nebo-li Hydroxid draselný se také nazývá Louh a je možné jej jednoduše vyrobit doma. Rovněž se dá použít při výrobě Bio nafty, ale je nutné zjistit správné pH pomocí pH metru, nebo lakmusového papírku.
– Obstarejte si nejméně 8 – 12 L dešťové vody.
– Do dřevěného sudu vyvrtejte díru zhruba 7 cm od dna a o průměru tak velkém, aby do něj přesně zapadl korkový špunt.
– Sud položte na nějaké stabilní a vyvýšené místo. Vyvýšené proto, aby jste mohli snadno odčerpat vzniklý Louh draselný.
– Na dno sudu položte štěrk (např. z řeky). Kameny překryjte 15 cm vrstvou slámy, sena, nebo trávy. Toto poslouží jako filtr.
– Založte oheň z tvrdého dřeva. Čím tvrdší dřevo, tím kvalitnější vznikne Louh draselný. Vhodné dřeviny jsou Dub, Jasan, Buk, případně dřevo z ovocných stromů. A spalte dřevo na bílý popel. Vzniklý popel nechte vychladnout a nasypejte do připraveného sudu.
– Popel v sudu pomalu zalijte dešťovou vodou. Vodu lijte tak dlouho, dokud nebude prokapávat spodní dírou v sudu. Díru zašpuntujte a vodu dolijte po vrch popela, ale tak aby neplaval.
– Nechte 1 den ustát, popel klesne a doplňte jej.
– Dále počkejte 3 dny a nechte popel ve vodě pořádně vylouhovat.
-Opatrně vytáhněte korkový špunt a nechte odtéct Louh (hnědou vodu) do dřevěné, nebo skleněné misky.
– Kontrolu kvality louhu pro výrobu mýdla, nebo čistícího prostředku provedeme následně. Ponořte do Louhové vody velký brambor, nebo neuvařené vejce. Pokud bude část alespoň ze čtvrtiny vyčuhovat, je Louh připraven. Pokud né, bude potřeba v louhování pokračovat. Případně přidat více vody, nebo popelu.
– Skladujte v hlíněné, nebo skleněné a uzavíratelné nádobě na chladném a tmavém místě. Spotřebujte co nejrychleji.

Pozor! – Louh draselný je žíravina
– Je to zásaditá látka a spálí téměř vše čeho se dotkne. Proto buďte při práci s louhem draselným opatrní a dodržujte následující doporučení.
– Vždy používejte gumové rukavice, ochranu tváře a těla. Louh vás může oslepit, nebo popálit kůži.
– První pomoc při poleptání Louhem
– Postiženou plochu ihned opláchněte pod proudem vody po dobu nejméně 10 minut. Nachází-li se poleptání pod oděvem, opatrně jej sejměte a opět řádně propláchněte. Po důkladném omytí prověďte neutralizaci zředěným octem, nebo kyselinou citronovou a nasledně postiženou plochu překryjte obvazem nasáklým neutrlizačním roztokem.
– V případě zasažení oka Louhem proplachujte po dobu nejméně 15 minut a to tak, že palcem a ukazovákem roztáhněte víčka a nasměrujte postižené oko k zemi. Nikdy nepoužívejte neutralizační roztok.
– Při požití louhu se podává octová voda, nebo citrónová šťáva.
– V každém případě vyhledejte co nejrychleji lékařskou pomoc.
 

Informačné zdroje:

– WikiHow

Kategória: Materiály
Tag: lúh sodný, m6, materiály, mm6, mmm, mtm

.

Vytvorené: 03. mája 2011 10:05

Upravené: 03. mája 2011 10:05

Autor: jupiter

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede