Mínium

Fotografie hesla v slovniku od harp
Mínium

Pigment oranžovej až červenej farby.

Názov:  mínium (čes. suřík, rus. свинцовый сурик, ang. red lead, nem. mennige, fr. minium, tal. rosso di piombo), oxid olovnatoolovičitý, ortoolovičitan olovnatý, Pb2PbO4 (Pb3O4). Nemecké pomenovanie Mennige vraj pochádza z arabského výrazu „Men neki“ – „červený prach“.

Vzhľad: Pigment oranžovej až červenej farby.

Vlastnosti: Kryštalická štruktúra, častice sú veľké 2-10 μm. Hustota p = 8,8-9,2 g.cm-3 a index lomu d = 2,4. Má mäkkú textúru. Na vzduchu aj svetle je nestály a mení sa na hnedý oxid olovičitý. Pri reakcii so sírovodíkom sčernie a z tohto dôvodu sa neznáša s pigmentami obsahujúcimi síru. Vo vode je nerozpustný. Dobre sa rozpúšťa v zriedených kyselinách. Je úplne odolný voči alkáliám.
Je jedovatý a práca s ním si vyžaduje prísne dodržiavanie bezpečnostných zásad. Letálna dávka, požitá orálne, je cca 1g na 1 kg hmotnosti. Nie je rakovinotvorné.

Pôvod: Prírodné mínium je vzácne sa vyskytujúci minerál, ktorého nálezisko sa nachádza napr. pri Mežici v severnom Slovinsku. Mínium ako červený pigment poznali už Rimania a v stredoveku bol jedným z pigmentov používaných pri iluminácii rukopisov. Prípravu opísal v 11. storočí mních Theophilius a ako „mínium“ ho označil Albertus Magnus už v 13. storočí. Prvé správy o manufaktúrnej výrobe sú z Benátok v 16. storočí. Výroba v Nemecku od roku 1687. V ČSR ho vyrábala pražská firma „Eliáš“, ktorá začala výrobu glazúr a pigmentov v roku 1909. Dnes Mefrit, spol. s r.o.

Príprava: Pôvodne sa pripravoval oxidáciou olovnatej beloby (zásaditý uhličitan olovnatý). V súčasnej dobe sa vyrába z kysličníku olovnatého zahrievaním na 450-480°C a oxidáciou v prúde vzduchu. Podľa spôsobu výroby sa mení farebný odtieň produktu od oranžového po červený. Takto pripravené mínium nie je čistý oxid olovnato-olovičitý, ale vždy obsahuje určitú prímes nezreagovaného PbO. Príprava čistého mínia spočíva v odstránení PbO pôsobenim roztoku hydroxidu draselného (KOH).

Prípravu míniového antikorózneho náteru:
85 váhových dielov práškového mínia,
15 váhových dielov čistej ľanovej fermeže.
Mínium sa pridáva do fermeže za stáleho miešania. Po dôkladnom premiešaní je farba pripravená na náter. Doriediť sa dá malým množstvom riedidla na olejové farby. Náter nelepivý na dotyk po cca. 3 hodinách, zaschnutý po cca. 24 hodinách. Podomácky pripravená farba sa rýchlo usadzuje a jej trvanlivosť v tekutom stave je obmedzená približne na mesiac.

Použitie: Používa sa na prípravu farieb pre umeleckú tvorbu a tiež slúži ako substrát pre červené organické pigmenty. Uplatňuje sa pri výrobe tmelov, olejových náterových hmôt s antikoróznymi účinkami, pri výrobe glazúr a olovnatého skla. Nesmie sa nanášať striekaním.

Produkty: Železité míniumMARINE PRIMER, Branth’s Rostschutz-Mennige-bleifrei

Cena: 21,80 – 26,00 € / l

Dodávateľ: INCHROMA s.r.o. (D.G.K. Pellachrom), Branth-Chemie A.V.Branth

Literatúra:
BOLTZ, V.: Jlluminierbuch. Bern, 1549. (Reprint Mníchov, 1913)
PRESL, J.S.: Technologia. Praha, 1837.
TEYSSLER-Kotyška: Technický slovník naučný. Praha, 1932.

Odkazy:
http://www.galleries.com/Minium
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Minium
http://www.mefrit.com/index.php?page=1200&lang=cz
http://www.technologiaartis.org/a_3polych-technika.html

http://www.obnova.sk/diskusia/odstranenie-nateru-luhom

© docent for obnova.sk only

Kategória: Materiály
Tag: mennige, mm6, mtm, mínium, olovená červená, parížska červená, pigment, red lead, sandix, saturnová červená

.

Vytvorené: 13. júna 2012 09:06

Upravené: 10. marca 2021 09:03

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede