Ružomberok Kolégium piaristov

Logo pamiatky

Rezidencia piaristov, v súčasnosti jezuitský noviciát je ústrednou budovou Kolégia piaristov. Neskorobaroková stavba postavená  v roku 1735. Donátorom stavby bol gróf Ján Jakub Löwenburg. Pôvodne dvojpodlažná budova stavebne upravená – dostavby z 18. a 19. storočia.

Rehoľná rezidencia je súčasťou barokového komplexu kolégia vybudovaného v období rokov 1730 – 1735. Predstavuje jednu z hlavných dominánt mesta, je reprezentantom kláštorných budov školského typu.

V západnej časti areálu, za budovou rezidencie sa rozprestiera plocha kláštornej záhrady.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.