Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku

Obrázok k článku

Hľa, povedal som si, v čom je veľkosť našej rehole: po stáročia takíto ľudia videli, ako sa na nich valia hordy barbarov, ako im plienia opátstvo, ako sa ríše rútia do plameňov, a jednako neprestávali milovať pergameny a atrament a ševeliac perami, ďalej čítali slová, odovzdávané stáročiami, ktoré oni odovzdávali stáročiam budúcim.

 

Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska  založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry. Svojou činnosťou a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako hlavný autor a realizátor, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a Dominikánskym konventom v Košiciach pri príležitosti

medzinárodneho dňa pamiatok a roku zasväteného života spolu nanovo oživili od roku 2008 putujúcu výstavu „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “. Autorsky ju zaštiťuje PhDr. Alexander Balega a kolektív, ako fotograf a grafický tvorca výstavy Slavo Haľama. Ide o ukážku veľmi pozitívnej spolupráce cirkví, pamiatkárov, historikov a širšej odbornej obce na poli prezentovania nášho spoločného kultúrneho a duchovného dedičstva.

 

Vernisáž výstavy bola včera 16. apríla 2015 o 16:00 v dominikánskom kostole v Košiciach a v DKC Veritas. Výstava bude prístupná v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas, Dominikánske nám. č. 8 v Košiciach od 16. apríla do 10. mája 2015, v dňoch utorok – štvrtok od 14:00 – 18:00 hod., v ostatné dni cez kontakt (0904 738 595; dkc@dkcveritas.com). 

 

Informácie nájdete priebežne aj na www.dominikani.sk, a www.pamiatky.sk (Meno ruže, Umberto Eco)

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1.  

     Pozývame Vás aj na

     

     Pozývame Vás aj na podujatia pre verejnosť k výstave – KLÁŠTORNÉ TAJOMSTVÁ – rozprávania a stretnutia k výstave každý štvrtok 23.4 až 7.5.2015 od 15:00 – 16:00 hod. v dominikánskom kultúrnom centre Veritas, Dominikánske nám č. 8 v Košiciach. Viac podrobností nájdete na pozvánke KLÁŠTORNÉ TAJOMSTVÁ – rozprávania a stretnutia k výstave, tu v prílohe.

Comments are closed.