Hronský Beňadik: Perla potrebuje obnovu

Ďalšia národná kultúrna pamiatka kľačí na kolenách

11. mája 2000
Ak sa nenájdu prostriedky na rekonštrukciu kostola a kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorý pochádza ešte z roku 1075, vzácne historické objekty sa čoskoro zmenia na ruiny. Národná kultúrna pamiatka s prídomkom perla Pohronia je v havarijnom stave. Šindľové strechy, drevené konštrukcie, elektrické rozvody aj múry postupne schátrali. Veľkolepá trojloďová bazilika, ktorú dal v roku 925 postaviť kráľ Gejza I., už dávno vysiela naliehavé signály na záchranu. Na rovnakej vlnovej dĺžke sa však zatiaľ neobjavili subjekty ochotné investovať do obnovy vzácnej pamiatky napriek jej veľkému dobovému významu. Veď kláštor a kostol, postavené na križovatke ciest spájajúcich Nitru so Zvolenom a banskými centrami, zohrávali nielen dôležitú obrannú úlohu. Tu sa vydávali rôzne písomnosti, overovali listiny, riešili majetkové spory. V prvej polovici 16. storočia komplex prebudovali na kľúčovú renesančnú protitureckú pevnosť. Podľa historických dokumentov prešli obe sakrálne stavby mnohými stavebnými úpravami – po vyhorení v roku 1435 nasledovali roky obnovy. Súčasné objekty sú konglomerátmi prvkov rôzneho slohu.

Záchranu tejto známej národnej kultúrnej pamiatky spojenej s menom sv. Beňadika, ktorej generálna oprava by si vyžiadala asi 200 miliónov korún, iniciujú predstavitelia obce a farského úradu spolu so skupinou dobrovoľníkov. Podľa informácií tamojšieho farára Piotra Lasotu však zatiaľ na osobitnom účte, existujúcom asi pol roka, nepribudli nijaké finančné prostriedky. Hronskobeňadičania však veria, že osud perly Pohronia, ktorá zanechala na formovaní histórie nášho štátu zreteľné stopy, nenechá ľudí schopných finančne pomôcť jej obnove ľahostajnými.

Oľga Prekopová

Zdroj: Denník Pravda č. 108/00, 11. 05. 2000

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…