Moravany kaštieľ

Logo pamiatky

Ešte pred predajom kaštieľa v roku 2006 sa dalo dočítať o hodnotnom vybavení interiéru kaplnky následovné: “Na mieste východnej bašty kaštieľa zbúranej začiatkom 18. storočia, dala kaplnku zrekonštruovať správa moravianskeho kaštieľa. Interiéru kaplnky, ktorej bolo 30. mája 1757 generálnym urbárom Ostrihomského arcibiskupstva udelené privilégium na slúženie svätých omší, dominuje renesančný oltár s erbmi Čákiovcov a Zičiovcov. Stred oltára tvorí obraz Piety. Nadstavec nad oltárom zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu. Na dvierkach svätostánku (pod Pietou) je krucifix. Renesančná kazateľnica so zobrazeniami evanjelistov je prekrytá drevenou baldachýnovou strieškou v čierno-zlatej farebnej kombinácii. Kaplnka je zastrešená kupolou s vyčnievajúcou vežičkou, na ktorej je pripevnený kovový kríž.”

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.