Vrbové synagóga

Logo pamiatky
Synagóga vo Vrbovom je významným reprezentantom židovskej sakrálnej architektúry na západnom Slovensku. Jedná sa o  jednoloďovú budovu s rovným uzáverom, v interiéri zakončenou výklenkom s dvoma kompozitnými hlavicami. Fasády člení pásová bosáž a pilastre, ozdobná kordónová rímsa a listová atika. Nárožia a rizality zdôrazňujú vežičky. V interiéri sa zachoval drevený strop s pestrofarebnou ornamentálnou orientálnou výzdobou. Objekt je dnes neprístupný a v značne poškodenom stave.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.