Súčasná architektúra vo Švajčiarsku

Obnova.sk Foto

Výstava A Matter of Art (Vec umenia) bola po prvý raz uvedená v Švajčiarskom kultúrnom stredisku v Paríži od 4. mája do 1. júla 2001. Ťažiskom výstavy je výber pätnástich budov, postavených v rokoch 1997 až 2000, ktorý ponúka prierez najnovšou švajčiarskou architektonickou tvorbou.Vernisáž výstavy: 23. marca 2004 o 17.00 hod., SNG, Dvorana MK SR, Nám. SNP 33
Trvanie výstavy: 24. marec – 2.máj 2004
Koncepcia výstavy: Jacques Lucan
Spolupráca za SNG: Eva Šťastná
Organizátori výstavy: Švajčiarska kultúrna nadácia Pro Helvetia
Slovenská národná galéria v Bratislave

Výstava sa koná pod záštitou Švajčiarskeho veľvyslanectva v Bratislave

Obnova.sk Foto

Gigon and Guyer, 1996-1999 CFF signal box, Zurich

Ako naznačuje termín „prierez“, výstava si nekladie za cieľ predstaviť švajčiarsku architektúru v jej úplnosti. Zámerom výstavy nie je poskytnúť dokumentárny výpočet, ale ponúknuť subjektívnu interpretáciu najaktuálnejšej súčasnej architektúry. Preto je výstava výsledkom rozhodovania a výberu. Autori sa vedome zdržali pokusov o nastolenie rovnováhy medzi jednotlivými trendmi, ktoré sú v súčasnej švajčiarskej architektúre identifikované, neusilovali sa ani o geografickú vyváženosť, ktorá by predpokladala prideliť každému kantónu alebo každej jazykovej oblasti špecifické miesto.
Súčasná švajčiarska architektúra zaujala autorov výstavy tým, že prijala svoje ponímanie architektúry ako umeleckej formy. Budovy, ktoré sú súčasťou výstavy, sú síce zakotvené v početných funkčných a kontextuálnych danostiach, ale zároveň sú navrhnuté tak, že je možné oceniť ich architektúru samu o sebe – aj keď nie takým spôsobom, na aký sme zvyknutí. Výstava má pomôcť zviditeľniť nové dimenzie uvedomenia, ktoré môže ponúknuť architektúra. Preto sú spolu s projektmi prezentované najrôznejšie témy (materiály, nová jednoduchosť, drevo, architektúra/príroda a logika plánov) a detailné pohľady na kľúčové osobnosti súčasnej švajčiarskej architektonickej scény (kde patria Herzog & de Meuron, Diener & Diener, Miroslav Šik ako tvorca analogickej architektúry a Peter Zumthor).
Inštalačné riešenie výstavy umožňuje návštevníkom, aby si vytvorili súvzťažnosti medzi prezentovanými stavbami, akokoľvek môžu byť navzájom odlišné. Jednotlivé diela sú predstavené formou fotografií a plánov vysvetľujúcimi textami.

Obnova.sk Foto

Liner Museum Appenzeli Annette Gigon, Mike Guyer 1996-1998

16 realizácií prezentovaných na výstave
1. Andrea Bassi: Vila Tournier, Collonge-Bellerive, Ženeva, 1999–2000
2. Valentin Bearth, Andrea Deplazes, Daniel Ladner: Škola, Vella, Graubünden, 1994–1998
3. Marianne Burkhalter, Christian Sumi: Mestské vily, Zürich-Witikon, 1998
4. Conradin Clavuot: Škola a multifunkčná hala, St. Peter, Graubünden, 1994–1998
5. Jürg Conzett (Conzett, Bronzini, Gartmann): Nadchod, Suransuns, Graubünden, 1997–1999
6. Patrick Devanthéry, Inès Lamunière, Gabriel de Freudenreich: Knižnica Edouarda Fleureta, Dorigny, Lausanne, 1998–2000
7. Diener & Diener: Obchod Migros, Centrum vzdelávania mládeže a auto park, Luzern, 1995–2000
8. Annette Gigon, Mike Guyer: Múzeum Liner, Appenzell, 1996–1998
9. Herzog & de Meuron: Nemocnica a lekáreň, Bazilej, 1995–1998
10. Peter Märkli: Hürzelerov dom, Erlenbach, Zürich, 1997
11. Marcel Meili, Markus Peter, Zeno Vogel: Švajčiarska Timberská inžinierska škola, Biel, 1990–1999
12. Quintus Miller, Paola Maranta: Voltská škola a gymnázium, Bazilej, 1996–2000
13. Meinrad Morger, Heinrich Degelo, Christian Kerez: Múzeum umenia, Vaduz, Liechtenstein,1998–2000
14. Valerio Olgiatti: Paspelská škola, Graubünden, 1996–1998
15. Livio Vacchini: Gymnázium, Lausanne, Ticino, 1990–1997
16. Peter Zumthor: Švajčiarsky hudobný box, Hannover, Nemecko, 1996–2000

Obnova.sk Foto
The Villa Tournier Collonge-Bellerive Andrea Bassi 1999-2000

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.