GMB – Mirbachov palác – marec 2004

VANESA HARDI WALLET: Organic Color – Organic Space
Vanesa Hardi (1971) je výtvarníčka juhoslovanského pôvodu, ktorá pôsobí medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou. Je víťazkou ceny mladého výtvarníka roka Tonal za rok 2000 (dnes Cena Oskára Čepana). GMB – MIRBACHOV PALÁC
Františkánske nám. 11

VANESA HARDI WALLET: Organic Color – Organic Space
29.1.-7.3.2004
Kurátor: Zbyněk Sedláček

Patrí k tým, ktorý svojou tvorbou potvrdzujú oprávnenosť maľby. Usiluje o maximálnu reduktívnosť, ktorá hľadá najzákladnejšie komunikačné formy.

ALBERTO GIACOMETTI: Moja realita
13.2.-11.4.2004
Kurátor: Franziska Lentzch
Výstava je prvou prezentáciou jedného z najvýznamnejších a najosobitejších sochárov 20. storočia Alberta Giacomettiho (1901-1966) na Slovensku. Popri osobitých sochách a jednom obraze je jej ťažiskom grafický cyklus z neskorého obdobia tvorby – Paríž bez konca (1958-1965), ktorý je umelcovým umeleckým a osobným odkazom – svedectvom o Giacomettiho Paríži.
Výstava sa koná v spolupráci s Pro Helvetia Bratislava.

IGOR GROSSMANN: Okno domova
18.3.-9.5.2004
Kurátor: Rudolf Lendel
Igor Grossmann, rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Od roku 1970 býva v Bratislave, kde sa v poslednom období predstavil viacerými samostatnými výstavami. Výstava v Galérii mesta Bratislavy prezentuje cyklus fotografií z 50.- 60. rokov, ktorý citlivo zachytáva atmosféru slovenského vidieka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Igor Grossmann – Okno domova

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.

WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky

Galéria mesta Bratislavy a Goethe-Institut si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom nám. 11 Kurátor: Ewald Rathke, Výstava potrvá do 3. 10. 2004

Devínsky hrad v maľbe a grafike

Malebné ruiny hradu, ktorý sa po stáročia vypínal nad sútokom riek Morava a Dunaj, obdivujú dnešní návštevníci najmä pre bohatú históriu, ktorá radí toto miesto k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v strednej Európe. Mnohí z nás vnímajú hradný vrch aj ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva a symbol, ktorý nám pomáhal budovať našu národnú identitu.