STM pripravilo unikátnu výstavu Tajomstvá baní na Spiši

Slovenské technické múzeum (STM) Košice a občianske združenie Banícky spolok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravili nevšednú výstavu Tajomstvá baní na Spiši. Vernisáž bude v stredu 23. februára o 15:00 vo výstavných priestoroch STM na košickej Hlavnej ulici, expozícia bude prístupná verejnosti do 27. marca 2011.

Výstava si kladie za cieľ podať ucelený pohľad na baníctvo na Spiši, na fenomén, ktorý od stredoveku do súčasnosti ovplyvňoval vo veľkej miere postavenie regiónu. Výstava sprostredkúva návštevníkovi bohatú históriu banských miest a obcí Spiša. Na informačných baneroch sú faktografické údaje a mapy, texty, dobové i súčasné fotografie, erby a vlajky, historické pečate a odtlačky poštových pečiatok miest a obcí. Výstava cez bohatú kolekciu exponátov predstavuje baníctvo v jeho historickom vývoji. Sú tu mapy banských ložísk na Spiši, banské svietidlá, meracie prístroje, odev, náradie, insígnie, modely banských strojov, umelecké a úžitkové predmety a predmety s motívom baníctva, ktoré sú zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Gelnici a Slovenského technického múzea. Minerály a rudné vzorky z ložísk Spišsko-gemerského rudohoria sú z bohatého zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.


Miloš Greisel sa predstavuje kolekciou fotografií dokumentujúcich baníctvo v historickom chotári mesta Spišská Nová Ves. Autor doslova preputoval celý tento priestor po zemi, vo vzduchu i v podzemí. Výsledkom jeho úsilia sú fotografie ešte fungujúcich, ale najmä zaniknutých baní, kameňolomov a zaniknutých výrobných zariadení. Predstaví sa aj Tibor Gurín, vnímavý tvorca obrazov a kamenných plastík s tematikou banskej mytológie a sveta podzemných bohov a škriatkov. Jeho originálne artefakty zosobnené do mýtických postáv sú aj pripomenutím zanikajúceho sveta rudných baní a ich historického odkazu. Výstavu uzatvára rezbárske dielo insitného umelca Jána Vargu z baníckej obce Žakarovce, na ktorého od detstva vplývalo banícke prostredie rodiny. Drevo mu učarovalo už v detstve, počas štyridsiatich rokov vytvoril množstvo prác. Jeho prejav je najmä vo figurálnej tvorbe, ktorú vo svojich prvotinách aj ozvláštňoval farebne. Vystavená socha baníka v nadživotnej veľkosti upúta pozornosť návštevníka každej vekovej skupiny. Umelec žije striedavo v Žakarovciach a v Košiciach.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia

Margaréta Horváthová
Spiš je najbohatším regiónom na umelecké pamiatky minulosti na Slovensku. Na pomerne malom geografickom území sa nachádza neobvykle veľké množstvo pamiatok stredovekého, gotického a neskorogotického pôvodu. Príčiny tohto javu pútali už dávno pozornosť historikov kultúry a umenia.