Štátny tajomník MKSR A. J. Lang v Moskve

Štátny tajomník Ministertsva kultúry SR Augustín Jozef Lang cez víkend vycestuje na zahrani?nú pracovnú cestu do Moskvy.

Zú?astní sa tam 12.zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.
Zasadnutie sa bude kona? v d?och 18. ? 21. februára 2007 a v rámci neho budú prerokované otázky súvisiace s plnením Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom kultúry a masmédií  RF na roky  2005 ? 2008 a taktiež možnosti rozšírenia vzájomnej bilaterálnej  spolupráce v oblasti kultúry


Zdroj: Tla?ový referát MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu

BRATISLAVA 4. decembra 2004 (SITA) – Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu. Vyplýva to z Programu spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007, ktorý tento týždeň odsúhlasila vláda SR.

Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu

BRATISLAVA 4. decembra 2004 (SITA) – Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu. Vyplýva to z Programu spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007, ktorý tento týždeň odsúhlasila vláda SR. Návrh, ktorý po niekoľkoročnej diskusii s indickou stranou vypracovalo Ministerstvo kultúry SR, počíta s tým, že v najbližších troch rokoch by sa mala zintenzívniť výmena umeleckých súborov, spolupráca prekladateľov a spisovateľov, ale aj galérii a múzeí oboch krajín.