SNG Bratislava – Tvorivá dielňa detí

Projekt zameraný na podporu a rozvíjanie výtvarných schopností detí vo veku 5–15 rokov a na stredoškolskú mládež (maľovanie, kreslenie) pod vedením galerijného pedagóga, v skupinách (najviac 25 detí na 1 podujatie) v časovom rozpätí max. 2 hodiny, pravidelne v utorok a piatok od 10.00 hod. Návštevy v tvorivej dielni sa objednávajú telefonicky, písomne alebo e-mailom najmenej 10 dní vopred. Do tvorivej dielne si treba priniesť pracovný odev! Vstupné do tvorivej dielne: deti MŠ 10 Sk, žiaci ZŠ 30 Sk, študenti SŠ a VŠ 40 Sk. Pedagógovia majú vstup zdarma a nesú zodpovednosť za správanie sa žiakov a študentov počas ich pobytu v tvorivej dielni SNG.Arteterapia
Tvorivá dielňa so špeciálnym zameraním na prácu so zdravotne indisponovanými deťmi a mládežou v úzkej spolupráci s odborníkmi. Ide o nepravidelné podujatia na základe objednávky (najmenej 20 dní vopred), v sprievode zdravotného personálu (max. 15 účastníkov na 1 podujatie). Pre účastníkov Arteterapie je bezplatné vstupné.

Animácie
Aktivizačné programy pre žiakov a študentov škôl na výstavách a v expozíciách SNG, zamerané na rozvoj ich vlastnej kreativity (slovné komentáre, výtvarné analýzy a interpretácie, kolektívne aktivity formou hry, výtvarné realizácie). Uskutočňujú sa pod vedením skúsených odborníkov podľa vypracovaných animačných projektov jeden deň v týždni od 10.00 hod. a trvajú 60–90 min. Na aktivizačných programoch sa môžu zúčastniť žiaci a študenti škôl v sprievode svojich pedagógov (max. 25 účastníkov na jedno podujatie). Projekty animácií sa realizujú priamo vo výstavných priestoroch SNG:

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tu a tam – Svet umenia očami detí

Výber z detských výtvarných prác, ktoré vznikli v rámci animačných projektov ako výsledok inšpiratívneho pôsobenia profesionálnych umelcov, resp. ich diel umiestnených na výstavách či v stálych expozíciách SNG v Bratislave.

Hrad ožije rozprávkami

Ľubovniansky hrad ožije rozprávkami. Ľubovnianske múzeum pripravilo pre žiakov základných škôl tradičné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí – Vstúpte s nami do rozprávky.