Špičkové umění i pro maloměsto?

Jeden z tradičních ideálů demokracie, deklarovaný již v 19. století:
Špičkové umění má být dostupné všem vrstvám společnosti!V mnoha malých českých městech, kde fungují muzea umění několik desítek let, je již prezentace špičkového umění považována za samozřejmost. Jinde však ještě občas zaslechneme diskuse, zda by pro místní naučné cíle nestačila mnohem nižší kvalita výstav, např. z tvorby regionálních autorů, často i amatérů. Proč se prý snažit o „národní galerii“ v „okresních“ podmínkách. Takový názor může na posluchače působit zpočátku realisticky. Ale jen do té chvíle, než si uvědomí, že vzdělávací funkce výstav připravovaných v domech umění či muzeích je zcela srovnatelná s podobným posláním místních knihoven nebo škol. V nich se také prezentují nejkvalitnější poznatky světových vědců, pomocí nichž si mládež i starší generace nejlépe osvojuje soudobé vědění. Podobná situace je rovněž v dalších oblastech lidské činnosti, například ve zdravotnictví. I lékař v té nejzapadlejší ordinaci je povinen sledovat a na různých školeních ve větších centrech se seznamovat s posledními poznatky medicíny a aplikovat je ve své běžné práci.

Je pravda, že snaha po uplatnění nejvyšší náročnosti práce není mnohdy na malých městech samozřejmostí. Lidé tu nejsou vzhledem k menší konkurenci odborníků a nižší náročnosti veřejnosti tak silně motivováni. Proto si zřizovatelé každého náročnějšího pracovníka muzea patřičně váží. Najdou se ale i místa, kde jsou profesionálové považující špičkovou kvalitu pro venkov za samozřejmost, posíláni do horoucích pekel. Je to závažný omyl. Buď z nepochopení nebo ze zlého úmyslu.

Z. Sýkora

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Jedna výstava pokleslého umění zhatí mnohaletou vzdelávací činnost

Je nezbytné podtrhnout jeden závažný problém v práci s veřejností, který vyplývá ze vztahu výstavní činnosti všeobecně zaměřených (vlastivědných) muzeí a muzeí umění. Prvá z muzeí mohou pracovat s celým spektrem hmotné kultury i přírody. Proto z různých důvodů vystavují nejen špičkové výtvarné umění, ale i regionální, lidové nebo kýč. Muzea umění se snaží o výchovný proces směřující k nejvyšší náročnosti na výtvarné umění.

Dva symboly demokracie – radnice a múzeum umění

Francie je již tradičně vnímána jako země s příkladným vztahem státu ke kultuře. Vidíme to také u muzeí, kterým se daří nejen ve francouzské metropoli, ale i v regionech. Jedním z důkazů byla výstava „Nová muzea ve Francii 1990 – 1999“, kterou v roce 2000 uspořádala před Veletržním palácem Národní galerie v Praze a Francouzský institut. Byla na ní představena úctyhodná řádka muzeí postavených nebo rekonstruovaných za poslední desetiletí. Na výstavu navázalo počátkem října odborné kolokvium zabývající se vztahem muzeí k dnešní společnosti.

Vztah Muzea umění Bešenov (CR) k veřejnosti

S každou úvahou o vztazích instituce a veřejnosti souvisí analýza sociálních skupin, s nimiž komunikujeme. Českou praxi dodnes ovlivňují dva nedobré předsudky podmíněné společenskou situací mezi lety 1948 – 1989. Jeden z nich vede ke zjednodušenému vnímání společnosti coby stejnorodé skupiny jedinců, druhý k zaujatému a zkreslenému vztahu ke společenské elitě.

Kultúru nelze řídiť, lze pro ní jen vytvářet podmínky

Kvalita práce muzeí je jednoznačně závislá
na demokratické konstrukci vazby ústavu a zřizovatele.


O vlivu volné tvorby na společnost se v posledních desetiletích hovoří velmi skepticky. Proto je realistické požadovat od muzeí umění spíše činnosti spojené s tradičním zahleděním tvorby do sebe samé, k nimž patří zejména dokumentace jejích jednotlivých oblastí, podpora uměleckohistorického vzdělávání veřejnosti a reprezentace regionu.