SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie. Vďaka nej sa azda ozrejmí, do akej miery sú rozmanité podoby slovenského mýtu len romantickým anachronizmom, presahujúcim do modernej doby, či dokonca prejavom krízy kolektívnej identity, a do akej miery sú naopak jej prirodzeným hľadaním a definovaním. Túto v dejinách mnohokrát zneužitú tému, vlastne komplex tém pod strešným názvom slovenský mýtus, priblíži výstava a interdisciplinárne zostavený zborník–katalóg prostredníctvom širokej škály vizuálnych umeleckých diel: maľby, sochárstva, kresby, grafiky, fotografie, nových médií, filmu, ale aj artefaktov ľudovej kultúry, archívnych a historických dokumentov.

SNG, Esterházyho palác, 1. a 2. poschodie, Trvanie výstavy: 30. september 2005 – 28. február 2006, Kurátori výstavy: Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín.

SNG: Autopoesis

Prostredníctvom rôznych vizuálnych médií (kresba, maľba, fotografia, video, komorné formy výtvarného prejavu, 3D objekt a i.) výstava predstaví špecifické formy výtvarných kreácií, ktoré odzrkadľujú často skryté významy života, správania sa jedinca, ktorý „prepadol“ vášni pravidelného či menej pravidelného zaznamenávania svojich vízií, spomienok, predstáv, útržkov snov, čarbaníc, konceptov a pod.

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.

SNG: Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín.