V Štítniku sa zachovali významné objekty

Štítnik, obec s bohatou históriou, leží v údolí potoka Štítnik v Slovenskom krase. Najstaršia písomná zmienka o banskej osade pochádza z roku 1243. Ťažba a spracovanie železnej rudy umožnili jej prudký rozvoj. V roku 1328 dostal Štítnik od kráľa mestské výsady a stal sa poddanským mestečkom. Bol však aj významným trhovým a remeselníckym mestom. Ďalšie mestské práva mu boli udelené v 15. storočí.

Rozmach mesta narušili turecké vpády. Jeho oživenie nastalo až začiatkom 17. storočia. Rozvíjali sa remeslá a obchod so železom, ktoré sa tu vyrábalo. Prosperita mesta sa odrazila aj v stavebnej činnosti. V druhej polovici 19. storočia nastáva stagnácia v železiarstve a s ňou aj postupný úpadok mestečka.
V Štítniku sa dodnes zachovali viaceré umelecky a historicky významné objekty. Na dolnom konci obce stoja zvyšky bývalého vodného hradu, ktorý postavili v roku 1432. Patril k strážnym hradom protitureckej obrany. Koncom 16. storočia bol prestavaný a začiatkom 19. storočia niektoré poškodené časti prebudovali na klasickú kúriu a na hospodárske stavby.

Neobyčajne krásny je gotický evanjelický kostol zo 14. storočia so vzácnymi stredovekými nástennými maľbami a s umelecky mimoriadne hodnotným vnútorným zariadením. Pri kostole stojí budova bývalej mestskej latinskej školy z roku 1532 a fara. Zaujímavými pamiatkami na námestí sú typické remeselnícke a meštianske domy zo začiatku 19. storočia, ktoré si zachovali svoj klasicistický charakter.
Pôvodná baroková budova obecného domu bola prestavaná v roku 1780. Zachovalé klasicistické rodinné kúrie pochádzajú z poslednej tretiny 18. storočia. Barokový katolícky kostol postavili na námestí v roku 1749 a obnovili ho v roku 1896. Pred kostolom sa nachádza neskorobarokový stĺp z roku 1710.
Z kedysi chýrnych železiarskych podnikov dnes stoja už len zvyšky múrov.

BRANISLAV MAJLING

Zdroj: Roľnícke noviny

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Spišský hrad

Spišský hrad bol pôvodne župným hradom a prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1209. Stojí na mieste rozmerného hradiska z prelomu 1. a 2. storočia n.l.