Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských by mala stáť takmer 11 miliónov eur

Obrázok k článku od zora.

Kompletná rekonštrukcia kaštieľa Radvanských a priľahlého parku by mala stáť takmer 11 miliónov eur. Ako vyplýva z verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), realizácia projektu, ktorý pripravila Akadémia umení (AKU) v Banskej Bystrici, by mala za optimálnych podmienok trvať päť rokov. V súčasnosti je vyhlásené výberové konanie. Záujemcovia o dodanie prác môžu svoje ponuky posielať do 7. novembra. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

 

Akadémia umení získala na rekonštrukciu kaštieľa 3,2 milióna eur z Úradu vlády SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Doteraz sme z týchto finančných prostriedkov na práce a s tým súvisiace služby vyčerpali 1,8 milióna eur a zostalo nám k dispozícii 1,4 milióna eur,“ uviedla pre agentúru SITA kvestorka AKU Petra Virágová. Zákazku na obnovu kaštieľa však po konzultácii ÚVO súťažia ako celok s tým, že zmluvu uzavrú, ale realizovať ju budú iba do výšky disponibilných finančných zdrojov. „Ak potom získame ďalšie prostriedky, tak nemusíme ďalej verejne obstarávať, ale budeme pokračovať s vysúťaženým dodávateľom, aby to nebolo kvalifikované ako delenie zákazky,“ objasnila kvestorka s tým, že termín ukončenia obnovy kaštieľa závisí od toho, kedy sa im podarí získať chýbajúce financie.

 

„V súčasnosti už sú zrekonštruované tri strechy zo štyroch, zrealizovaná je príprava oceľových nosníkov potrebných pre zastrešenie nádvoria, položené sú inžinierske siete a je urobená sanácia obvodových múrov,“ konkretizovala Virágová doteraz urobené práce na záchrane národnej kultúrnej pamiatky.

 

Po ukončení rekonštrukcie by mali byť priestory kaštieľa využívané na vyučovací proces a zároveň by mali slúžiť na prezentáciu umeleckých výstupov študentov a pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici pre verejnosť.

 

Renesančný kaštieľ Radvanských, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, pochádza zo 16. storočia a nachádza sa v terajšej mestskej časti Banskej Bystrice v Radvani. Napriek tomu, že je považovaný za architektonický klenot krajského mesta, roky chátral. Kaštieľ získala v roku 2013 od mesta Akadémia umení v Banskej Bystrici do dlhodobého prenájmu za symbolické jedno euro ročne. Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala v apríli 2016.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede