Projekty pre Solivar

4. septembra 2008 (SITA) – Mesto Prešov a Slovenské technické múzeum v Košiciach podpísali dohodu o partnerskej spolupráci, ktorá sa týka revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Solivar v Prešove. Ide o unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia, ktorého súčasťou je gápeľ, najväčší a najstarší ťažný mechanizmus v Európe. Takmer celý objekt si vyžaduje finančne náročnú rekonštrukciu. V súčasnosti je NKP Solivar vysunutou expozíciou Slovenského technického múzea v Košiciach. V rámci kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK 2013) je revitalizácia tohto objektu nosným investičným projektom, ktorý patrí pod pilier Drahokam Európy.

Podľa podaného projektu na titul EHMK 2013 tu Prešov chce do roku 2013 vybudovať turistické centrum. Súčasný sklad soli by sa mal zmeniť na Design Salt Factory. V zrekonštruovanom objekte sa uskutoční cyklus umeleckých podujatí rôznych žánrov – od hudby, divadla, cez výtvarné a sochárske umenie a tanec. Prešov nadviaže spoluprácu s európskymi mestami, ktoré spája soľné prírodné bohatstvo – Salzburg, Vielička, Soledar a spoločne sa zapoja do tzv. “soľného” networku.

Ako uviedla pre agentúru SITA manažérka projektu Anna Podlesná, mesto Prešov sa zaviazalo dopracovať územný plán zóny NKP Solivar a zabezpečovať terénne a sadové úpravy pozemkov, ako aj údržbu plôch zelene v areáli. Zároveň bude koordinovať a spolupodieľať sa na výstavbe dopravnej a technickej infraštruktúry územia potrebnej pre vybudovanie turistického centra. Slovenské technické múzeum v Košiciach chce vyvinúť maximálne úsilie zamerané predovšetkým na rekonštrukciu skladu soli a jeho premenu na multifunkčné, spoločensko-umelecké centrum, ktoré bude slúžiť ako kongresová hala, koncertná sála a galéria.

Koncepcia prešovskej kandidatúru na EHMK 2013 je postavená na štyroch pilieroch – Drahokam Európy, Otvorená myseľ, Kreatívna budúcnosť, Eko mesto. Každý pilier sa skladá z jedného nosného a troch menších investičných projektov. Tie pripravujú zázemie pre veľké kultúrne podujatia, ktoré by sa mali v Prešove a prešovskom regióne konať v roku 2013. Víziou koncepcie (ne)Objavený drahokam je vytvoriť najsilnejšie kreatívne a kultúrne centrum na východnej hranici EÚ, ktoré bude plne podporované rozmanitou a početnou populáciou, ako aj zdrojmi z kultúrneho, prírodného dedičstva a priemyslu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.