Prešov: Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov

Dňa 22.10.2003 sa v Prešove v budove Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča začal trojdňový Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov „Wooden Churches Conservation International Workshop“, ktorý organizujú World Monuments Fund, the Samuel H. Kress Foundation, United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove a Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom workshopu je príprava vzorového pamiatkového plánu pre záchranu drevených chrámov na východnom Slovensku a v Krempne v Poľsku. Workshopu sa zúčastňujú odborníci z USA, Kanady, Poľska a Slovenska. Účastníkmi sú pamiatkoví odborníci, špecialisti na ochranu dreva, stavební odborníci na drevené chrámy, architekti, vlastníci a duchovní správcovia farností, v ktorých sa nachádzajú drevené chrámy, odborníci z Ministerstva kultúry SR a Poľska. Workshop sa venuje technicko-stavebným, legislatívnym otázkam a otázkam udržiavania týchto chrámov. Pracovný program pozostáva z odborných prezentácií, diskusií a pracovnej cesty po vybraných drevených chrámoch na východnom Slovensku. Posledný deň workshopu, piatok 24.10.2003 o 10.00 hod. sa na Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove (Hlavná 1) uskutoční tlačová konferencia, na ktorej budú prezentované ciele a závery workshopu. Drevené chrámy východného Slovenska patria medzi skvosty kultúry, ktoré sú tak jedinečné, že ich právom možno zaradiť medzi pamiatky svetového významu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Gréckokatolícka cirkev zviditeľňuje drevené chrámy

11. júla 2008 – Zápis drevených chrámov v Bodružali a Ladomirovej (okres Svidník) do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa nachádzajú v prešovskej eparchii, znamená pre prešovské Gréckokatolícke arcibiskupstvo veľkú poctu. Nie sú to však jediné drevené sakrálne stavby, ktoré vlastní prešovská eparchia.