Prešov: Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov

Dňa 22.10.2003 sa v Prešove v budove Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča začal trojdňový Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov „Wooden Churches Conservation International Workshop“, ktorý organizujú World Monuments Fund, the Samuel H. Kress Foundation, United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove a Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom workshopu je príprava vzorového pamiatkového plánu pre záchranu drevených chrámov na východnom Slovensku a v Krempne v Poľsku. Workshopu sa zúčastňujú odborníci z USA, Kanady, Poľska a Slovenska. Účastníkmi sú pamiatkoví odborníci, špecialisti na ochranu dreva, stavební odborníci na drevené chrámy, architekti, vlastníci a duchovní správcovia farností, v ktorých sa nachádzajú drevené chrámy, odborníci z Ministerstva kultúry SR a Poľska. Workshop sa venuje technicko-stavebným, legislatívnym otázkam a otázkam udržiavania týchto chrámov. Pracovný program pozostáva z odborných prezentácií, diskusií a pracovnej cesty po vybraných drevených chrámoch na východnom Slovensku. Posledný deň workshopu, piatok 24.10.2003 o 10.00 hod. sa na Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove (Hlavná 1) uskutoční tlačová konferencia, na ktorej budú prezentované ciele a závery workshopu. Drevené chrámy východného Slovenska patria medzi skvosty kultúry, ktoré sú tak jedinečné, že ich právom možno zaradiť medzi pamiatky svetového významu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

CALL FOR PAPERS | The 7th US/ICOMOS International Symposium

Since the adoption of the World Heritage Convention in 1972, consensus on its criteria and operational guidelines has been shaped by a rich international discussion strongly influenced by the heritage policies of its 176state parties, including the United States. Reciprocally, World Heritage policies and principles have returned home to every country to refine and enhance each nations’ ability to address the complexity of its cultural and national heritage.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Prezident ICOMOS k následkom zemetrasenia v Indickom oceáne

Message by the President of ICOMOS, Michael Petzet, concerning the earthquake and ensuing tsunami in the Indian Ocean
Paris, 7 January 2005

Dear Colleagues and Friends,

ICOMOS joins the international community in deploring the tragic loss of life due to the tsunami which hit the coasts of several countries across Asia and Africa on Sunday 26 December 2004 and expresses its heartfelt sympathy to the populations and governments struck by this tragedy.

In these days all of our members are asking how we with our professional network can help those countries affected by the Tsunami disaster.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.